Veiligheid en kwaliteit van levensmiddelen

De microbiologische veiligheid en kwaliteit van levensmiddelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hygiëne tijdens het productieproces.

Het is dan ook belangrijk om als bedrijf zelf de hygiëne te beheersen en te controleren tijdens alle stappen van de productie. Daarvoor is een gedegen kennis nodig van micro-organismen en hun gedrag in levensmiddelen en in de (productie)omgeving.

Microbiologie cursussen, seminars en symposia

FiMM geeft cursussenseminarshygiënetrainingen en organiseert symposia om uw kennis over de microbiologie van levensmiddelen te vergroten.

Dan kunt u zelf aan de slag in uw bedrijf om de hygiëne te beheersen. Klik op een van de onderstaande iconen voor meer informatie over onze aanstaande activiteiten.

Nieuw: met ingang van september 2020 geven we onze vijfdaagse cursus Levensmiddelenmicrobiologie & – hygiëne ook online.