Bevindingen oud-cursisten online

Ik heb de cursus als zeer prettig ervaren. Volledig onervaren was ik aan de cursus begonnen, hiervoor werkte ik in de sales. Gelukkig heeft de cursus mij een hoop gebracht! De verwachtingen zijn volledig waargemaakt. Ik had gehoopt op meer basiskennis omtrent micro-organismen. Bij ons in het bedrijf wordt natuurlijk gesproken over Campylobacter en Salmonella. Het is fijn dat ik inmiddels, op onze laborant na, meer weet dan de rest hier daarover :-).

De cursus helpt mij dusdanig in mijn werk dat ik tijdens mijn hygiënerondes anders naar onze processen kijk. Het zij persoonlijke hygiëne of het is een stilstand. Ik weet des te meer wat dat voor invloed kan hebben op ons product.
Een voorbeeld, vanaf volgende week pakken we ons ploegenoverleg weer op. Dit heeft een tijdje stilgelegen in verband met corona. Ik ga in de week voorafgaand bij iedere ploeg 2 of 3 mensen testen op handhygiëne. Voor het handen wassen en daarna. Het is leuk om bewustwording te creëren en ik voel me veilig in het helpen en trainen hiervan omdat ik nu de kennis heb.

Het niveau vond ik persoonlijk goed. Niet te makkelijk en niet te moeilijk. Ook de sfeer tijdens de lessen was goed! De out break sessies hadden nog wel een keer of 2 extra gekund. Petje af ook voor de manier waarop jullie de stof hebben overgebracht. Ik bleef absoluut geboeid en vond de afwisseling van feiten en wat ‘taaiere’ stof leuk met dagelijkse herkenbare ‘problemen’.

De cursus zou ik absoluut aanbevelen aan anderen. Bedankt Rijkelt en Roelina voor alles: jullie tijd, de kennis die jullie hebben gedeeld en jullie enthousiasme!

Januska van de Craats
Kwaliteitsverantwoordelijke bij Polskamp (voorjaar 2021)

De cursus voldeed aan mijn verwachtingen. Ik weet nu veel meer over (pathogene) bacteriën en dergelijke en kan mijn klanten nu beter begrijpen. Zij zijn vaak ‘als de dood’ voor sporenvormers, en nu weet ik waarom. Ook snap ik nu meer over indicatororganismen en de samenhang.

De cursus heeft een redelijk hoog niveau. Er moet zeker enkele uren per week worden ingestoken (4 tot 6 per week). Daardoor viel het mee en was het bij te houden. Zou ik dat niet gedaan hebben was het moeilijk geweest. De sfeer was leuk, dat is online toch anders dan echte klas. Minder contact met je klasgenoten. Maar Rijkelt kan leuk/smakelijk vertellen met de opgedane ervaringen. Dat vond ik leuk.

De online lesomgeving was leuk en goed ingevuld bijvoorbeeld met veel vragen. Deze vragen en de antwoorden die daarbij horen heb ik als uittreksel gebruikt. Zou alleen fijn zijn als er dan bij sommige antwoorden iets meer komt te staan dan ‘zie dictaat’.

De docenten konden de stof goed overbrengen en als je het niet begreep dan kreeg je na vragen extra uitleg. Ze vullen elkaar ook goed aan. Bij vragen die niet direct beantwoord kunnen worden gaat Roelina online opzoeken. Daarna volgt dan nog in de les een antwoord.

Zeker aan te bevelen deze cursus, volgens mij doet mijn collega binnenkort mee.

Cor Steijvers
Sales Support bij Led Techno (najaar 2021)

De cursus is mij prima bevallen. Het online format met de lessen via Zoom werkte goed. Het enige waar ik af en toe tegen aan liep was dat mijn computer soms vastliep tijdens de les op het programma Zoom, maar daar kunnen jullie verder niets aan doen.

De lessen waar voor mij vrij goed te volgen, ondanks mijn zeer beperkte achtergrond in de (micro)biologie (een jaartje biologie op de middelbare school). Wat ik af en toe lastig vond was dat de wereld van de microbiologie niet altijd zwartwit is, maar dat er vaak ook een stukje risico-inschatting en productkennis in zit, zoals bij de vragen over welke pathogenen er in bepaalde producten kunnen zitten. Mijn achtergrond ligt in de IT, waar alles bij uitstek zwartwit is. Dat was soms dan even omschakelen en op een andere manier nadenken, maar dat is juist leerzaam.

Ik heb een hoop geleerd tijdens de cursus, en een hoop kennis die ook in m’n werk weer van pas komt. De sfeer tijdens de lessen vond ik ook prima en gezellig, we hadden een leuke groep. Wat mij betreft is de cursus dus zeker een aanrader!

Anonieme cursist
(najaar 2021)

Ik had reeds enkele jaren geleden een cursus gevolgd. Deze cursus was een goede opfrissing van de leerstof. Dat was ook mijn bedoeling gezien ik nu een job heb in de LVM sector.

Ik vond het een interessante cursus. De sfeer was zeer gemoedelijk en open voor het stellen van vragen. Erg aangenaam, en de docenten gaven zeer duidelijk uitleg. Zeker aan te raden voor mensen met interesse in de LVM industrie.

De online lesomgeving was handig en gemakkelijk om de opnames (terug) te bekijken indien er niet live gevolgd kon worden. Soms was mijn internet verbinding niet optimaal waardoor ik mijn microfoon/camera niet kon gebruiken. Het was ook zeer handig voor mij dat ook het examen online kon doorgaan. Doe zo verder 😉.

Anonieme cursist
(najaar 2021)

Deze cursus zou ik aanbevelen maar wel meegeven dat er best veel zelfstudie en huiswerk bij komt kijken. Dat zag ik zelf niet als een nadeel maar je moet je wel bewust zijn van de extra nodige tijd. Het is best een intense cursus met veel zelfstudie en huistaken. Het vele extra werk draagt er evenwel wel toe bij dat de materie goed beheerst wordt en dat er parate kennis opgebouwd werd = POSITIEF!

De ‘break out rooms’ mochten iets meer aan bod komen. Je leert op die manier ook bij van mekaar en zodoende toch wat meer ‘contact’ met de medestudenten. Zeker bij een online lesgebeuren vond ik het heel fijn dat er een ‘duo lesgeven’ plaatsvond.

Dunja De Marez
R&D Manager bij Warnez Potatoes, België (najaar 2021)

Ik heb erg veel geleerd van deze cursus. Veel basisstof wist ik al maar ik heb heel veel nieuwe dingen bijgeleerd. De cursus helpt heel erg mee in mijn werk. Ik weet nu meer over de pathogenen en welke wij extra kunnen onderzoeken en waar in het bedrijf wij een nieuw monsterschema moeten opstellen.

Voor mij was de cursus flink aanpoten maar ik heb daardoor extra veel geleerd. En voor de rest: de sfeer was heel prettig, de docenten konden de stof begrijpbaar overbrengen. Ondertussen heb ik deze cursus ook al aanbevolen aan anderen. Ook omdat deze mensen nog geen kennis hebben van microbiologie. Dit gaat hun zeker helpen.

Michelle Terpstra
Analist bij Vreugdenhil (voorjaar 2021)

Van te voren hoopte ik op meer theoretisch begrip en praktische toepassing daarvan, daar is de cursus in geslaagd. Ik heb theoretische kennis opgedaan en geleerd welke praktische invulling daar aan is te geven. Hierdoor heb ik meer feeling wanneer we het in de werkomgeving over specifieke zaken hebben en kan ik bijvoorbeeld beter inschatten welke risico’s er zijn.

Het niveau van de cursus vond ik redelijk hoog, maar ik was wel ook al van te voren geïnformeerd dat dit zo zou zijn. Mijn beperkte achtergrondkennis van de onderwerpen heeft me zeker geholpen, helemaal blanco denk ik dat het erg zwaar zal zijn.

De online omgeving zou niet per se mijn voorkeur hebben bij keuze (maar ja, corona). De interactie met mede cursisten en iets meer praktische invulling van de theorie helpen mij in mijn leerproces over het algemeen, en dat was in beperktere zin mogelijk. Evengoed was er een goede balans en afwisseling in het aanbieden van informatie en de online leeromgeving was een goede aanvulling. De cursus begeleiders stimuleerden discussie, wat in een fysieke omgeving mogelijk natuurlijker zal plaatsvinden.

Ik zou de cursus aanbevelen aan mensen die écht iets willen leren. Je moet er de tijd voor willen nemen ook buiten de cursusdagen om.

Jon Bleekemolen
QA Officer bij Ausnutria (voorjaar 2021)

Ik verwachtte vooraf vooral dat het me zou helpen bij mijn werk en dat ik het beter zou begrijpen. En dat heb ik nu ook geleerd; ik begrijp de tellingen nu en wat ze betekenen. De testen die ik doe staan veel meer in perspectief van wat het betekent voor de voedselproductie en de consument.

Sommige delen van de lesstof waren makkelijk maar soms was het wel lastig. En het blijft natuurlijk apart om volledig lessen te volgen via internet. Maar ik had wel het gevoel dat ik alle vragen kon stellen die ik had, en dat ik daar duidelijk antwoorden op zou krijgen. Voor zover mogelijk zou ik de lessen zelfs gezellig noemen.

De docenten konden de stof helder overbrengen. Ik zat alleen vooral te twijfelen met het doorlopen van de oefentoetsen wat nou het ‘goede’ antwoord zou zijn, maar de gezamenlijke bespreking met de uitwerkingen hielpen daarmee. Nieuwe werknemers bij 2 Sisters Storteboom zonder achtergrondkennis zou ik de cursus zeker aanbevelen.

Joppe Kroeze
Laborant bij 2 Sisters Storteboom BV (najaar 2020)

Mijn verwachting was om meer microbiologische kennis op te doen en dat is zeker gelukt! Ik heb veel geleerd en een deel daarvan kan ik ook zeker gebruiken in mijn dagelijks werk.

Het niveau van de cursus was goed te doen, de docenten leggen alles goed uit en brengen het ook op een leuke en interactieve manier. Vragen werden uitgebreid beantwoord en ook buiten de cursustijd kon je vragen stellen via email.

Het tempo lag best wel hoog, ik had wel wat meer tijd willen besteden aan de verschillende onderwerpen. Misschien nog een vervolgcursus om dieper in te gaan op de verschillende onderwerpen?

Het is een cursus waarin je veel leert, maar waar ook wat van jou verwacht wordt. Je moet actief met de stof bezig zijn (de behandelde stof doornemen en oefenvragen maken), houd dus rekening met een aantal uur studietijd per week.

Ik zou deze cursus zeker aanraden! Erg leerzaam, interessant en leuk!

Bertine Bekker
Technician Microbiology SLD bij DSM Delft (najaar 2020)

De cursus heeft zich volledig aan mijn verwachtingen voldaan. Ik heb zelfs meer erbij geleerd dan ik vooraf dacht over voedselinfecties/vergiftigingen, over hoog risico voedingsmiddelen, het inzetten van welke microbiologische testen om onder meer de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen te kunnen bepalen. Het heeft meer inzichten opgeleverd ook in de testen die gebruikt moeten worden in het laboratorium.

Het niveau van de cursus viel mee en was goed! De sfeer was prettig, ook al was het online (fijne medecursisten en de verhalen van vooral Rijkelt waren super interessant en grappig). Ik keek ernaar uit om iedere week weer in te loggen.

Door de ervaring en expertise van de docenten in het vak, konden ze de kennis zeer goed overbrengen. Zeer zeker aan te bevelen deze cursus. Vooral aan personen die in dit gebied voedselveiligheid en -kwaliteit werken, in productie tot laboratorium en verkoop.

Maribelle Tromp
Laboratorium manager bij Quality Laboratories op Aruba (najaar 2020)

Mijn manager heeft ruim een half jaar voor mij aan de fysieke cursus levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne deelgenomen. Hierdoor waren mijn verwachtingen al enigszins ingevuld aan de hand van wat mij verteld was. Dit heeft wel bijgedragen dat ik me in de zomerperiode 2020 heb aangemeld voor de najaarscursus.

Wat ik geleerd heb is te veel om op te noemen, vandaar dat ik het probeer samen te vatten. Ik merk dat ik nu beter in staat ben te motiveren of een bepaald micro-organisme kan uitgroeien in ‘onze’ producten en hoe dit te voorkomen is. Daarnaast kan ik de testplannen, die in het verleden zijn opgesteld, beter begrijpen. Ditzelfde geldt voor microbiologische resultaten van ‘onze’ producten, ik merk dat ik sneller linken wil en kan leggen t.a.v. bepaalde resultaten. Ik ben zelfs zorgvuldiger in mijn eigen keuken, want een voedselinfectie of voedselvergiftiging door eigen toedoen, wil ik graag vermijden😉.

Ik heb deelgenomen aan de online cursus vanwege de covid-19 situatie, maar ook vanwege het vervallen van reistijd, had dit format mijn voorkeur. Wat voor mij persoonlijk erg prettig was, was de looptijd van de cursus, namelijk 10 lessen (van ongeveer 2 uren) en 2 examentrainingen. De hoeveelheid theorie werd daardoor iets minder per keer. Ondanks dat het nu via een online call ging, was de cursusleiding zich bewust van het toevoegen van interactiviteit in de sessies. Hiermee kreeg je toch wel iets connectie met de medecursisten.

Het doorlopen van de cursuspresentaties ging mij soms iets te snel, anderzijds stond het meeste ook gedetailleerd in de syllabus. De getoonde video’s hebben mij wel uitgedaagd om op bepaalde onderwerpen in te zoomen, bijvoorbeeld door het kijken van Youtube-video’s. Daarnaast was er veel mogelijkheden om feedback op opdrachten te krijgen, waarmee je je eigen niveau kon opkrikken.

Ik zou de cursus aanbevelen aan een ieder die binnen zijn/haar functie een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van HACCP plannen, voedselveiligheid, of een leidinggevende functie heeft, bijvoorbeeld aan een QA/QC team of binnen Project Management. Anderzijds is het ook heel nuttig binnen horecaondernemingen of wanneer je gaat starten met een bedrijf in de food sector.

Hester van der Meer
Food Safety & Quality Specialist bij  Fonterra (Europe) Coöperatie U.A. (najaar 2020)

Mijn verwachting was om op alle vlakken meer inhoudelijke kennis te krijgen van het onderwerp microbiologie en ook tools te krijgen om de kennis te kunnen toepassen in de praktijk.

Ik heb inhoudelijk veel geleerd wat mij onder meer helpt om te bepalen of het zinvol is of niet om naar bepaalde micro-organismen te kijken in een product (bederfassociatie). Nu kan ik mijn keuzes beter onderbouwen. Wel zou er in de cursus wat meer aandacht mogen liggen op de praktijk en achtergrond van cursisten. Bijvoorbeeld waar ze tegenaan lopen in de praktijk en denken andere cursisten daarover? Wat is een praktische aanpak?

Het niveau van de cursus viel me mee, vooral de grote hoeveelheid stof is een uitdaging. Vergeleken met ander aanbod is dit, denk ik, de uitgebreidste cursus, maar van mij zou het nog een stuk uitgebreider mogen. De uitleg van de docenten is altijd zeer helder en vragen worden goed beantwoord. Ik ben van nature iemand die kritisch is en soms moeilijke vragen kan stellen. Op elke vraag kwam een helder antwoord, heel fijn!

Ik beveel de cursus zeker aan. Het is een gedegen cursus waar je veel leert, maar waar ook wat van jou verwacht wordt (huiswerk voorbereiden en studeren). Je moet actief met de stof bezig zijn en leert hierdoor veel van het onderwerp.
De sfeer is gemoedelijk. Er is ruimte voor een grapje of praatje tussendoor. Deze worden afgewisseld door momenten waarop er serieus gewerkt wordt.

Hanneke Kros
Kwaliteitsmedewerker bij Bakker Barendrecht (AGF) (najaar 2020)

De FIMM cursus is behoorlijk breed, in mijn werk gebruik ik de opgedane kennis en ervaring om een goede basis te geven aan beslissingen vanuit de kwaliteitsafdeling. Onze cursus is noodgedwongen een mix van klassikale en digitale cursusdagen/momenten geweest.

De klassikale cursusdagen zorgen voor meer interactie tussen de cursisten en het reageren op de lesstof en als bonus het leggen van connecties bij andere bedrijven. De digitale cursusmomenten maakten het makkelijker combineren met mijn andere werkzaamheden en scheelden veel reistijd. Rijkelt en Roelina zijn erg benaderbaar voor alle vragen die je over de stof hebt, en ook over allerlei andere voedselveiligheid zaken die je je maar kan bedenken.

Online lessen hebben wel het gevaar dat vaak dezelfde deelnemers antwoorden geven en vragen stellen. Ik beveel de cursus van harte aan omdat ik veel praktisch toepasbare kennis heb opgedaan welke ik de rest van mijn leven blijf gebruiken.

Christoph Vet
QA Officer bij Ausnutria Ommen B.V. (voorjaar 2020)

Begin maart 2020 ben ik gestart met de cursus Levensmiddelenmicrobiologie en – hygiëne van Rijkelt en Roelina. De reden om deze cursus te gaan volgen was om mijn kennis te vergroten om zo ons bemonsteringsplan te verbeteren en de borging van grondstofgevaren op gebied van micro naar hoger plan te brengen.
De cursus gaat diep in op de meest voorkomende pathogenen. Hierbij hebben we een nieuwe denkwijze aangeleerd gekregen over wat de pathogenen nodig hebben om te groeien, zodat je hierop kunt acteren.

Het kunnen rekenen met D- en Z-waarden geeft me in de praktijk de mogelijkheid om de verhittingstijd/-temperatuur die een grondstof heeft gehad, te beoordelen en eventuele aanvullende maatregelen te bepalen.

Na 2 lessen met Roelina en Rijkelt was een fysieke aanwezigheid niet meer mogelijk door Corona en zijn we met een deel van de groep online verder gegaan. Natuurlijk was het een voordeel dat we al kennis gemaakt hadden met elkaar, maar de online lessen waren net zo persoonlijk, duidelijk, informatief met een leuke sfeer. De cursus had de diepgang waar ik op hoopte en Rijkelt legt de lat lekker hoog. Er was ook ruimte om concretere vraagstukken apart te bespreken en ook dit heeft me geholpen mijn doelen te bereiken.

Ik kan de cursus zeker aanbevelen en als ik het nog eens zou doen zou ik de online-variant absoluut gebruiken. Rijkelt en Roelina bedankt voor deze leerzame cursus!

Marianne Schuurmans
Kwaliteitsmedewerker bij Hela Thissen B.V. (voorjaar 2020)

Ik vond het een erg leerzame cursus die mij vooral zal helpen om inhoudelijke vragen van klanten beter te kunnen beantwoorden. Het heeft mij tevens geholpen om voedselveiligheidsrisico’s beter te kunnen inschatten. In verband met Covid-19 werd de fysieke cursus omgezet in een online training. Dit ging prima mede vanwege het feit dat je je er goed op kon voorbereiden middels allerlei oefenstof. Op deze manier alsnog op tijd om het examen, met positief gevolg, af te ronden!

Daan Schaafsma
Auditor voedselveiligheid bij Diversey Consulting (voorjaar 2020)

Mijn verwachting, en ook meteen mijn doel, was om een betere gesprekspartner te zijn voor de kwaliteitsspecialisten in mijn team. Ik hoef als manager dan wel niet overal inhoudelijk bij betrokken te zijn, maar vind het wel belangrijk dat ik de basis heb. Die basis heb ik nu, waardoor ik ook beter als klankbord voor mijn team kan functioneren. En het helpt me ook om risico’s beter te beoordelen.

Wat voor mij belangrijk was, is de manier van denken. De voorbeelden tijdens de online lessen hebben hier erg bij geholpen. Het kennen van de verschillende micro-organismen is namelijk niet voldoende: het gaat om het toepassen van deze kennis en dit hebben jullie erg goed aangereikt. Ook de praktijkvoorbeelden waren zeer waardevol. Niet alleen begrijpelijk, maar ook erg onderhoudend!

De sfeer tijdens de lessen was goed en daarom vond ik het ook extra jammer dat we door COVID-19 op online moesten overstappen. Ondertussen heb ik de cursus al aanbevolen aan iemand uit mijn team, zij gaat de online cursus volgen die start in september 2020.

Siska ten Hoeve
Regional Manager – QA and Regulatory Affairs | Europe and Africa bij Fonterra (voorjaar 2020)

Ik heb geen achtergrond in microbiologie en heb door deze cursus te volgen heb ik veel over micro-organismen geleerd. Een deel kan ik toepassen in het werk in het laboratorium en in de productieomgeving. Ook de praktijkvoorbeelden van de docenten en/of medecursisten geven een beter inzicht. De sfeer was goed tijdens de cursus, ook toen deze vanwege de corona uitbraak online verder werd gegeven. Ik wil de cursus zeker aanbevelen.

Gerda van Dijk
Kwaliteits/laboratoriummedewerker bij Ferdinand Zandbergen (voorjaar 2020)