Bevindingen oud-cursisten online

Begin Maart 2020 ben ik gestart met de cursus Levensmiddelenmicrobiologie en – hygiëne van Rijkelt en Roelina. De reden om deze cursus te gaan volgen was om mijn kennis te vergroten om zo ons bemonsteringsplan te verbeteren en de borging van grondstofgevaren op gebied van micro naar hoger plan te brengen.
De cursus gaat diep in op de meest voorkomende pathogenen. Hierbij hebben we een nieuwe denkwijze aangeleerd gekregen over wat de pathogenen nodig hebben om te groeien, zodat je hierop kunt acteren.

Het kunnen rekenen met D- en Z-waarden geeft me in de praktijk de mogelijkheid om de verhittingstijd/-temperatuur die een grondstof heeft gehad, te beoordelen en eventuele aanvullende maatregelen te bepalen.

Na 2 lessen met Roelina en Rijkelt was een fysieke aanwezigheid niet meer mogelijk door Corona en zijn we met een deel van de groep online verder gegaan. Natuurlijk was het een voordeel dat we al kennis gemaakt hadden met elkaar, maar de online lessen waren net zo persoonlijk, duidelijk, informatief met een leuke sfeer. De cursus had de diepgang waar ik op hoopte en Rijkelt legt de lat lekker hoog. Er was ook ruimte om concretere vraagstukken apart te bespreken en ook dit heeft me geholpen mijn doelen te bereiken.

Ik kan de cursus zeker aanbevelen en als ik het nog eens zou doen zou ik de online-variant absoluut gebruiken. Rijkelt en Roelina bedankt voor deze leerzame cursus!

Marianne Schuurmans, Kwaliteitsmedewerker bij Hela Thissen B.V. (juni 2020)

Ik vond het een erg leerzame cursus die mij vooral zal helpen om inhoudelijke vragen van klanten beter te kunnen beantwoorden. Het heeft mij tevens geholpen om voedselveiligheidsrisico’s beter te kunnen inschatten. In verband met Covid-19 werd de fysieke cursus omgezet in een online training. Dit ging prima mede vanwege het feit dat je je er goed op kon voorbereiden middels allerlei oefenstof. Op deze manier alsnog op tijd om het examen, met positief gevolg, af te ronden!

Daan Schaafsma, Auditor voedselveiligheid bij Diversey Consulting (juni 2020)

Mijn verwachting, en ook meteen mijn doel, was om een betere gesprekspartner te zijn voor de kwaliteitsspecialisten in mijn team. Ik hoef als manager dan wel niet overal inhoudelijk bij betrokken te zijn, maar vind het wel belangrijk dat ik de basis heb. Die basis heb ik nu, waardoor ik ook beter als klankbord voor mijn team kan functioneren. En het helpt me ook om risico’s beter te beoordelen.

Wat voor mij belangrijk was, is de manier van denken. De voorbeelden tijdens de online lessen hebben hier erg bij geholpen. Het kennen van de verschillende micro-organismen is namelijk niet voldoende: het gaat om het toepassen van deze kennis en dit hebben jullie erg goed aangereikt. Ook de praktijkvoorbeelden waren zeer waardevol. Niet alleen begrijpelijk, maar ook erg onderhoudend!

De sfeer tijdens de lessen was goed en daarom vond ik het ook extra jammer dat we door COVID-19 op online moesten overstappen. Ondertussen heb ik de cursus al aanbevolen aan iemand uit mijn team, zij gaat de online cursus volgen die start in september 2020.

Siska ten Hoeve, Regional Manager – QA and Regulatory Affairs | Europe and Africa bij Fonterra (juni 2020)

Ik heb geen achtergrond in microbiologie en heb door deze cursus te volgen heb ik veel over micro-organismen geleerd. Een deel kan ik toepassen in het werk in het laboratorium en in de productieomgeving. Ook de praktijkvoorbeelden van de docenten en/of medecursisten geven een beter inzicht. De sfeer was goed tijdens de cursus, ook toen deze vanwege de corona uitbraak online verder werd gegeven. Ik wil de cursus zeker aanbevelen.

Gerda van Dijk, Kwaliteits/laboratoriummedewerker bij Ferdinand Zandbergen (juni 2020)