Bevindingen oud-cursisten

Voorafgaand had ik de verwachting dat het een aanvulling zou zijn op en in mijn werk en opleiding. Dit is zeker zo. Bepaalde zaken in mijn werk begrijp ik nu beter en kan ik dus beter interpreteren. Qua niveau viel de cursus mee, hoofdstuk 6 vind ik persoonlijk een vreselijk hoofdstuk (helaas wel noodzakelijk😊). De sfeer tijdens lessen was geweldig; erg leuke groep en interactieve lessen door kundige docenten. Cursus zou ik zeker aanbevelen.

Gerda Wiering
QA/QC coördinator bij Compaxo Gouda (voorjaar 2023)

Ik wou wat meer (algemene) kennis over microbiologie wat direct toepasbaar is in mijn vakgebied. De theorie is soms pittig maar door de praktijkvoorbeelden ook weer heel goed uitgelegd. De cursusdagen waren heel interessant en leuk. De informatie wordt op een leuke manier gebracht en vertelt waardoor je geboeid blijft. Door de diversiteit aan mensen/functies in de cursus worden vragen gesteld/bekeken uit verschillende invalshoeken. Dat maakt het ook erg interessant.

Carolien Smits-van den Berg
Release officer bij Ausnutria Kampen (voorjaar 2023)

Deze FIMM cursus is professioneel georganiseerd en geeft een goed overzicht over de verschillende soorten micro-organismen die aanwezig kunnen zijn in voedsel en de uiteindelijke gevolgen. Het zorgt voor een gedegen kennis over pathogenen, grenswaarden en monsternames.
De docenten brengen de leerstof goed over, zeker aan te bevelen.

Bea Groenen
Sales bij Led Techno NV (voorjaar 2023)

De cursus voldeed aan mijn verwachting: meer kennis vergaren over microbiologie. De opgedane kennis kan ik toepassen op mijn werkgebied (voedselveiligheid). Qua niveau was de cursus ook goed te volgen. De sfeer was top: voldoende ruimte om vragen te stellen en heel laagdrempelig. Het is zeker aan te bevelen, je leert veel over verschillende onderwerpen en veel zaken zijn direct toepasbaar in de praktijk

S. Aaliou
Accountmanager bij Sensz B.V. (voorjaar 2023)

Cursus is stevig maar klopte met mijn verwachting. De sfeer was goed en de leraren top. Dit gaat me zeker helpen bij mijn werk.

Ron Vianen
Objectmanager bij Kleentec (voorjaar 2023)

De uitleg was duidelijk. Vooral wanneer welke bacterie groeit. Het niveau is goed te doen, leuke verhalen gehoord en veel nieuwe informatie gehoord.

Jacolien van de Weijer-Soer
Microbiologisch analist bij WFSR Wageningen (voorjaar 2023)

De cursus voldeed aan mijn verwachtingen, ik heb veel geleerd over microbiologie. De cursus helpt me bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Qua niveau is HBO echt wel aan te raden. De sfeer was goed en de docenten zijn zeer bekwaam.

Hendrik Hakvoort
QA consultant bij Hakvoort Quality Service B.V. (voorjaar 2023)

Voor mijn werk nemen we salmonella en e. coli monsters bij gft-composteerinstallaties. Deze cursus helpt bij het begrijpen van afdoding, groei en Dwaarde en het belang van hygiënisch werken en temperatuur in de bemonsterde locatie. Het niveau van de cursus is goed te doen in relatie met op het werk opgedane ervaring.

J. Lammers
Coördinator monstername bij Elsinga Beleidsplanning en Innovatie (voorjaar 2023)

Ja, ik heb veel kennis opgedaan over ziekteverwekkers als listeria en salmonella. Qua niveau vond ik de cursus best lastig en moeilijk te volgen door alle termen. Deze cursus draagt bij aan mijn werk, de theorie en de praktijk komen met elkaar overeen. De docenten brachten de stof goed over maar kunnen zorgen voor meer interactie door na het stellen van vragen niet te snel het antwoord te noemen. Deze cursus kan ik aanbevelen maar als ze helemaal geen kennis hebben dat is het beter eerst een cursus op mbo niveau te doen.

Ebuzer Celil
Objectmanager bij Kleentec (voorjaar 2023)

Vooraf had ik geen directe verwachting. Basiskennis microbiologie bijspijkeren, en dat is gelukt! Ik kan nu op mijn werk mee discussiëren met bepaalde dossiers. Qua niveau vind ik de cursus gemiddeld. Voor ons niveau, dus goed in balans! Sfeer was plezant en leuk. Ja, ik beveel de cursus aan bij collega’s.

V. Leufkens
Product developer bij Coroos Productie B.V. (voorjaar 2023)

De cursus heeft aan mijn verwachtingen voldaan. Ik hoopte meer inzicht te krijgen in wat er precies wordt onderzocht als de monsters worden ingezet in het lab. Dat is zeker gelukt. Het is wel fijn om de uitleg in de les erbij te krijgen, er ontstaat dan een beter beeld. Ik zou de cursus zeker aanbevelen.

Raph America
Inspecteur voedselveiligheid bij Houwers groep (voorjaar 2023)

De cursus voldeed aan mijn verwachtingen. Door het volgen van deze cursus kan ik analyseresultaten beter interpreteren en ons intern analyseprogramma optimaliseren.
De docenten waren heel fijn! Ik zou de cursus aan iedereen willen aanbevelen die voor zijn functie de nodige kennis over micro-organismen mist.

J. Duschak
Medewerker kwaliteit en administratie bij Het Blauwe Huis BV (najaar 2022)

De cursus gaf zelfs meer dan verwacht. Het niveau was gelukkig erg hoog waarbij eigen inbreng ook belangrijk is. Desalniettemin zorgde de soms taaie stof voor wat zware momenten. Kortere lessen zou dat kunnen verhelpen. Ik zou het zeker anderen aanraden.

T. Kleine
QM bij Grolleman Coldstore (najaar 2022)

Ik vond het niveau van de cursus goed te doen! Ik zou de cursus zeker aanbevelen omdat het breed niveau bijdraagt aan je kennis. De sfeer van de lessen was goed en relaxed.

Naomi Norbert
Inspecteur voedselveiligheid bij Houwers groep (najaar 2022)

Omdat ik deze cursus gevolgd heb ter verdieping van mijn microbiologische kennis op het gebied van voedingsmiddelen ging ik er vrij neutraal in. Het verraste mij positief hoeveel nieuwe dingen en perspectieven ik geleerd heb. En de positieve sfeer heeft daar zeker aan bij gedragen.

M.A. Alblas
Analist Virologie en GGO bij WFSR (najaar 2022)

Het niveau is niet te hoog; collega’s gaven aan dat het lastig was, maar ik vond het goed te doen. Ik heb kennis opgedaan over de HACCP processen, dit helpt me bij mijn werk met het verrichten van audits en keuringen. De sfeer was goed met enthousiaste deelnemers en trainers. Ik kan de cursus dan ook aanraden aan geïnteresseerden.

Menno Bakker
Arts International Medical Advice bij KLM Health Services (najaar 2022)

De cursus is heel duidelijk, ook zonder kennis van microbiologie. Het niveau was goed te doen, ook de hoeveelheid studie die ik er in eigen tijd aan moest besteden. Het werd op een leuke manier gebracht en de docenten hebben enorm veel kennis, er werden ook veel interessante praktijkvoorbeelden gegeven waardoor de stof wat tastbaarder werd.

Sanne Gastelaar
Kwaliteitsmedewerker bij J.E. Zijdenbos Groothandel B.V. (najaar 2022)

Ik heb veel nieuwe interessante dingen geleerd. Het helpt me bij mijn werk dat ik nu meer van de achtergrond weet. Leuke sfeer en de stof was begrijpelijk en veel interactieve opdrachten. Ik zou de cursus zeker aanbevelen!

Eveline Meeder
Analist moleculaire biologie bij WFSR (najaar 2022)

De cursus was te moeilijk voor mij! Wel goed te doen voor iemand met een hbo achtergrond of hoger. De sfeer was goed en de docenten konden de stof goed overbrengen.

Anoniem
Analist bij Qlip (najaar 2022)

Veel geleerd en ook direct toegepast in mijn werk als QA medewerker. Zoals over het legionella beheersplan en bij de ontwikkeling van nieuwe producten. De sfeer en docenten zijn beide goed.

Age Durk Posthumus
QA medewerker bij Smilde Foods (najaar 2022)

Erg leuke en interessante cursus. Ik vond het wel erg veel informatie in een korte tijd. Het was moeilijke stof. Vooral ook om naast een fulltime baan te volgen. De lessen waren fijn en duidelijk. Soms werd er iets te snel door de stof heen gegaan. Ik zou het zeker aan andere aanbevelen.

Pam Papen
Inspecteur voedselveiligheid bij Houwers groep (najaar 2022)

Het niveau vond ik erg hoog. Van mij zou er nog een les extra bij mogen om het geheel in iets meer stukjes te hakken. De cursus is erg interessant maar bij mij duurde het wel even om verbanden te leggen en lijntjes te verbinden.

Erwin Rietbergen
Chefkok bij Defensie (najaar 2022)

Ik vind deze cursus prima. Ik kan nu heel veel dingen herinneren dat ik eerder heb gestudeerd toen ik student was, en ik heb ook heel veel nieuwe dingen geleerd. Voor mij was het een fantastische ervaring en ik raad de cursus zeker aan aan mensen die in voedingsmiddelensector werken.

Parand Mahmoodi
QA/QC, Ferdinand bij Zandbergen B.V. (najaar 2022)

Ik heb meer inzicht gekregen over bepaalde micro-organismen en hun voorkomen. Ik zou de cursus zeker aanraden voor mensen die werken met levensmiddelen.

Denise Veldmeijer
Microbiologisch analist bij DOC Kaas (najaar 2021)

Door deze cursus heb ik meer achtergrondinformatie gekregen. Handig om te kunnen voorspellen welke micro-organismen er op/in producten zitten. Ik vind de volgorde van de lesstof een beetje chaotisch. De cursus is redelijk moeilijk, maar door ervaringen te delen is het beter te onthouden en blijft het interessant.

Leah van Beek
Analist microbiologie bij WFSR (Wageningen Universiteit) (najaar 2021)

De cursus is leuk en leerzaam met een prima sfeer. Ten aanzien van mijn werk is dit echt achtergrondkennis die ik niet heel vaak zal gebruiken, maar die wel belangrijk is om als basis te hebben. Het niveau is prima, helaas zijn de antwoorden op vragen soms niet zo concreet, geen ‘goed’ of ‘fout’. Dat is lastig als je niet dagelijks met de materie werkt. Daardoor konden we soms best een stevige discussie voeren, maar ook die heb ik als heel nuttig ervaren.

Charlotte Könemann
Arts bij KLM Health Services (najaar 2021)

Prima opbouw van de cursus, goede dosis informatie per lesmoment met goede afwisseling van didactische werkvormen, gelukkig geen ‘death by powerpoint’. De cursus sluit aan bij mijn (toekomstige) werkzaamheden en is interessant voor elke leidinggevende in de levensmiddelenindustrie en voedselbereiding.

M. Brand
Leidinggevende operationele catering bij Ministerie van Defensie (najaar 2021)

Goede cursus met een prettige verhouding tussen de moeilijke lesstof en wat ‘lichtere’ informatie en voldoende aandacht voor oefenen (met bijvoorbeeld HACCP, D-waarde). Het niveau is hoog, maar op deze manier is het goed te doen. Ik zou de cursus aanraden aan anderen en voorstellen als ‘standaard’ training voor eventuele nieuwe collega’s.

Anonieme cursist
(najaar 2021)

De cursus geeft inzicht in alle categorieën van micro-organismen. Er werd duidelijk weergegeven welke micro-organismen ziekteverwekkend kunnen zijn en welke niet. Ik was vooral geïnteresseerd in D- en z-waardes, dat kwam goed aan bod.

R. Postma
Product/process developer bij Abbott Laboratories (najaar 2021)

Mijn verwachting was meer diepgang te krijgen met betrekking tot microbiologie. Ik vond het een pittige, interessante cursus. In mijn werk komen wij zijdelings met micro-organismen in aanraking. Dat maakte het soms wat lastig maar niet minder interessant.

Richard van de Bergh
Service line manager Kleentec (najaar 2021)

Ik wilde nieuwe informatie krijgen. Deze cursus voldeed aan mijn verwachtingen. Ik vond de cursus qua niveau meevallen, de docenten konden de stof goed overbrengen. Nu heb ik geleerd over levensmiddelenverwerkingsprocessen en de microbiologie daarbij. De cursus helpt mij de hygiëne in mijn bedrijf te verbeteren.

Radi Raykova
Kwaliteitscontroletechnicus (najaar 2021)

Ik had de cursus minder uitgebreid verwacht. Het is een goede en goed begrijpbare cursus met veel diepgang. Ik weet nu wat, wanneer uitgroeit en waarom. Ook ben ik nu bewuster bezig met deze materie op mijn werk. Soms ging het voor mij wat snel doordat ik weinig ervaring heb op dit gebied. Thuis werken aan deze cursus is wel nodig. Goede sfeer bij de lessen.

Roy Verhees, Rayonleider bij Kleentec (najaar 2021)

Mijn verwachting vooraf: specifiekere en gedetailleerde kennis van microbiologie opdoen. De cursus helpt bij mijn werk om inhoudelijke discussies met onder meer klanten en productielocaties te kunnen voeren. Niveau is goed, mag eventueel wel iets moeilijker/ diepgaander. Zou de cursus absoluut aanbevelen aan anderen.

Muriël Siebers, QA specialist bij FrieslandCampina (najaar 2019)

Ik hoopte meer over pathogenen te leren. Dat gaat tot nu toe aardig. Ik zag op het werk lab rapportages en begrijp nu wat het inhoudt (grenswaardes/log-resultaten). Tot nu toe vind ik de proefexamensommetjes vrij lastig. De sfeer was prima, docenten ook prima. Het is een goede cursus en er volgen vast nog meer mensen van Gosschalk voor de cursus.

W. Hulshof, Kwaliteitsmedewerker bij Gosschalk (najaar 2019)

Het overbrengen van de studielast wordt mooi gevormd door praktische alledaagse voorbeelden naar voren te brengen. Er is hierin genoeg afwisseling. Ik kijk heel positief terug op de cursus. Soms lijkt de studiestof veel maar dat is ook weer een uitdaging waardig.

F. Butt, QC Analist bij Kerry (najaar 2019)

De cursus draagt goed bij aan mijn achtergrondkennis. De uitleg is helder en het lesmateriaal is overzichtelijk. De online testen zijn een goeie aanvulling. Vragen worden goed beantwoord met onderbouwing en interessante voorbeelden.

Machiel Pentinga, Zelfstandig ondernemer (najaar 2019)

Cursus voldeed aan verwachting. Veel was voor mij nieuw dus veel geleerd. Nog niet nodig gehad voor mijn werk, binnenkort waarschijnlijk wel. Het niveau was niet te hoog. Ik zou de cursus zeker aanbevelen. De sfeer was open en prettig met voldoende ruimte voor vragen.

Floor, Arts bij KLM health Services (najaar 2019)

Goede cursus, inhoudelijk uitgebreid met een leuke afwisseling tussen praktijk en theorie. Soms is de lesstof wel pittig met een snel tempo. Dan is zelfstudie wel noodzakelijk. Met drukke baan soms wat moeilijk te combineren. Verder, zeker geslaagd en leerzaam!!

L. van Alphen, Food Safety Engineer bij Abbott (najaar 2019)

De cursus heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik dacht aan opfriscursus, maar heb er veel van geleerd. De cursus gaat me zeker helpen op het werk. Dit vooral bij betere onderbouwing van de microbiologie. Qua niveau is het erg goed te doen. De oefensites via de mail zijn erg leerzaam. De sfeer is zeer goed en heb genoten van het enthousiasme van Rijkelt.

Arjan Kappen, Analist bij Ten Kate vetten (najaar 2019)

De cursus heeft voor mij meer betekend dan verwacht. Het heeft mij veel inzicht gegeven in vragen en situaties waar ik tijdens mijn werk mee te maken krijg. Qua niveau viel het mee. De sfeer bij de cursus was gezellig en gemoedelijk. De lesstof werd duidelijk uitgelegd.

Marion Pleijhuis, Commercieel Technoloog bij Mérieux NutriSciences (najaar 2019)

Ik had verwacht dat ik meer productkennis zou krijgen en dat is ook zo. Ik weet nu beter te onderbouwen waarom we op wat moeten analyseren. Goede sfeer, en goede balans tussen luisteren en pauze. Iedereen die in de levensmiddelen zit raad ik deze cursus aan!

Loni Bastian, Microbiologisch analist bij Eurofins KBBL (najaar 2019)

Heb dieper inzicht gekregen in de microbiologie van ziekteverwekkers. Mijn wens was ook om mijn kennis te vergroten. Dit is goed gelukt. Ben zeer tevreden over de cursus.

Dirk Nieboer, QA Officier bij Ten Kate Vetten (najaar 2019)

Een goede balans tussen informatie en oefeningen. De online vragen maken geeft ook een indicatie of je het begrijpt en dat geeft ook weer zelfvertrouwen.

Noël Gottenkieny, Lab manager in Groenlo (Trichinella) en Lab manager Enschede bij Eurofins KBBL B.V. (najaar 2019)

De kennis die wordt gegeven heeft mij verder geholpen om mijn functie binnen het HACCP team te verbeteren / te versterken.

Klaas Simon Hulleman, Teamleider Afdeling malen en mengen bij Blauwe Huis B.V. (najaar 2019)

Cursus voldoet aan verwachtingen. Meer inzicht nu in microbiologie en hygiëne. Goede sfeer, goede docenten. Kan cursus aanbevelen.

R. Sprenkeler, Operationeel Manager bij Kleentec BV (najaar 2019)

Ik vind dat de stof op een zeer begrijpbare manier werd overgebracht. Er was een mooi evenwicht tussen theorie en oefeningen. De cursus is zeer overzichtelijk. Ik ben blij dat ik een meer concrete kennis van microbiologie heb opgedaan die ik nu in het werkveld kan toepassen. Ik kan nu beter beargumenteren welke micro-organismen bijvoorbeeld te analyseren per product. Ook de voorbeeldjes van jullie uit de praktijk waren steeds leuk!

Lore D’Helft, QA Consultant bij KTBA (najaar 2019)

Ik had geen verwachtingen, maar heb het enorm interessant gevonden. Uitleg, opbouw van de les, de variatie van de lessen waren goed. Zo bleef het leuk. Ik heb geen achtergrond in de levensmiddelenmicrobiologie, maar het was goed te volgen in een leuke sfeer.

A. Stroet, Klinisch chemisch analiste (najaar 2019)

Ik heb een goede opfriscursus gehad. Tien jaar geleden heb ik voor het laatst met deze materie te maken gehad. Door deze cursus en mijn werk nu weer up to date.

Sanne Driessen, Account Sales Manager bij LED Techno (najaar 2019)

Ik verwachtte een lastige cursus maar het was nog moeilijker dan ik dacht. Ik heb veel uren thuis moeten maken om de stof te begrijpen. Het geleerde helpt mij wel in het dagelijkse werk.

Jeroen Plugge, Inspecteur Voedselveiligheid bij Houwers Groep (voorjaar 2019)

Ik heb geleerd en inzicht verkregen over de verschillende soorten micro-organismen, pathogenen, bederfverwekkers en bederfassociaties. Voor mij relevante informatie gezien mijn werk. Het niveau en het tempo wisselen; meestal goed maar soms zitten er wat moeilijker gedeeltes bij en soms wat gemakkelijker stukken. De docenten geven boeiend en gevarieerd les met een hoop kennis en ervaring. Erg inspirerend en motiverend!

Marius Rutting, Inspecteur Voedselveiligheid bij Houwers Groep (voorjaar 2019)

De cursus voldeed aan de verwachting; het was nog meer praktijkgericht dan verwacht. Ik heb veel geleerd en dat helpt me zeker bij mijn werk om risico’s te kunnen inschatten en onderbouwen, maar ook om op veranderingen te kunnen reageren. Daarnaast geeft het weer nieuwe inzichten en opent het je ogen doordat je andere vragen gaat stellen met de lesstof in je achterhoofd. Ik heb zelf wel moeite om het te onthouden, moet vooral veel opzoeken maar daar is het cursusdictaat goed voor. De sfeer was goed en de cursus raad ik aan.

Nicole Lacroix, Kwaliteitsfunctionaris bij Mora bv (voorjaar 2019)

Een leerzame, interactieve cursus met actuele onderwerpen en enthousiaste trainers. Veel geleerde zaken direct kunnen toepassen op mijn werk. Dus goede aansluiting op mijn kennis en kunde. Waardevolle training, zeker aan te raden!

Drs. Leander Doornekamp, QA Officer bij Boboli Benelux B.V. (voorjaar 2019)

Zeer nuttige cursus als je werkzaam bent in de voedselverwerkende industrie. Verduidelijking en diepgang op vrijwel alle relevante onderwerpen. Niet alleen informatief, maar ook interactief! Ik zou deze cursus 100% aanbevelen.

Dylan Gieling, Accountmanager bij Sensz B.V. (voorjaar 2019)

De cursus geeft een goede basiskennis over micro-organismen en hygiëne. Deze kennis is essentieel om voedselveilig te werk te gaan. Door deze cursus weet ik goed welke microbiologische gevaren er zijn en hoe deze te beheersen zijn.

Rik Hubbeling, Inkoper bij Qualino (voorjaar 2019)

Mijn basiskennis over levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne is zeker toegenomen. Dit maakt dat ik mij nog beter in onze klanten kan verplaatsen en voor mijn collega’s een betere gesprekspartner ben geworden. De materie wordt op een heldere manier uitgelegd met een goede afwisseling tussen oefeningen en luisteren. Dit alles in een goede sfeer op een mooie locatie.

Jaap-Jan Brugman, Manager Agrifood bij TÜV Nederland QA B.V. (voorjaar 2019)

De cursus heeft mij meer diepgang gegeven. Ik ben nu in staat om de opgedane kennis te gebruiken tijdens mijn werk. Nu ben ik in staat om mijn bevindingen bij klanten beter te onderbouwen. De opbouw van de cursus en de afwisseling van docenten zorgt voor een sfeer waarin je kennis ontvangt, reflecteert naar je eigen ervaringen en die met anderen deelt.

Frank Dillewijn, Inspecteur Voedselveiligheid bij Houwers Groep (voorjaar 2019)

De cursus voldeed aan mijn verwachtingen. Van elk beestje heb ik wel meer achtergrondinformatie gekregen en de cursus heeft mij geholpen om elk beestje beter te begrijpen. Nu kan ik er op het lab ook beter mee omgaan. Het niveau was goed, soms wel erg veel informatie maar de docenten konden de stof goed overbrengen. Een aanrader voor de mensen bij mij op het microlab.

Maurits van de Geer, Onderzoeksondersteuner bij NVWA Wageningen (voorjaar 2019)

Ik verwachtte meer verdieping in micro-organismen en heb dit verkregen. Ik weet nu beter voor welke invloeden ze gevoelig zijn en wat de gevaren zijn. Aan de hand van voorbeelden wordt de stof duidelijk uitgelegd. Op mijn werk denk ik dat ik het cursusdictaat nog vaak het zal gebruiken als naslagwerk. Ik zou deze cursus aanbevelen.

Rienkje Geerligs-Holwerda, QA Analist bij FrieslandCampina (voorjaar 2019)

Ik verwachtte diepgaande kennis op te doen op het gebied van voedselveiligheid & -hygiëne. De cursus voldeed hier volledig aan. Ik heb nu een bredere blik gekregen op het onderwerp. Je leert gestructureerd en onderbouwd, risico’s te herkennen en te beheersen. De cursus gaat mij zeker helpen om de HACCP structuur verder vorm te geven, bij het uitvoeren van HACCP audits en het geven van ondersteuning bij het maken van beheersplannen. Het niveau was pittig maar goed. De stof werd goed overgebracht in een ontspannen sfeer met veel ruimte voor vragen. Ik zal de cursus aanbevelen!

P.C. van Schaffelaar, Coördinator infectiepreventie & deskundige steriele medische hulpmiddelen bij NL Healthcare Clinics & Berman Clinics (voorjaar 2019)

Het onderdeel labo was interessant voor mij. Ik kon dan de leerstof koppelen aan hoe wij analyses doen op het werk. Ook het stuk over bederf was heel interessant: intrinsiek, extrinsiek en impliciet. Het heeft me geleerd over waarom sommige zaken op een bepaalde manier gedaan worden op het werk. Met HACCP en reinging&desinfectie heb ik ook interessante zaken tegengekomen. Maar virussen en parasieten dan weer minder van toepassing voor mij. Ik had misschien ook graag meer te weten gekomen over pasteurisatie en sterilisatie (Fo).

Erika Jacobs, QC Assistent bij FrieslandCampina Bornem (voorjaar 2019)

Ik heb veel feiten geleerd met betrekking tot de micro-organismen. Soms hele kleine details zoals geen groei bij Aw-waarden lager dan 0,6, of afdoding van pathogenen of geen inactivatie van toxines. Voor mijn werk als consultant is dit zeer relevant. Voor aanvang miste ik dit onderdeel echt. Nu begrijp ik het. Het niveau is redelijk hoog maar wel behapbaar. De sfeer tijdens lessen was goed maar ik vond dat er soms te weinig interactie was. Graag had ik van te voren geweten dat de toets heel praktijkgericht was, en niet zozeer theoretisch.

Remon Hameete, Food Consultant bij QAssurance (november 2018)

Deze cursus helpt mij met mijn werkzaamheden. Vooral de nieuwe inzichten hoe micro-organismen zich kunnen ontwikkelen of juist niet kunnen ontwikkelen, wat bederf is en waarom. De cursus heeft voor mij zeker een grote meerwaarde. De docenten en diversiteit van cursisten maken het tot een geslaagde cursus.

Mike, Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg bij Ministerie van Defensie (november 2018)

Ik wilde graag meer kennis opdoen over microbiologie, die kennis heb ik zeker opgedaan. Het niveau is vrij hoog maar goed te volgen, al wordt er wel uitgegaan van enige / ruime basiskennis.
De cursus is een aanrader voor iedereen die in korte tijd meer wil leren over levensmiddelenhygiëne en microbiologie. De leerstof is professioneel en kun je na afloop blijven gebruiken als naslagwerk.

Claudia A. Treffers, Food Safety Manager bij Sodexo (november 2018)

Door de cursus heb ik mijn kennis op het gebied van microbiologie van voeding kunnen uitbreiden. Hierdoor heb ik meer kennis over de processen die op de werkvloer plaatsvinden.

Kathelijn Scharpach, Moleculair Analist werkt bij NVWA (november 2018)

Deze cursus voldoet aan de verwachtingen: verdieping microbiologie. Heel veel geleerd en het is toepasbaar op het werk. Goed inzicht gekregen over welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden en welke eigenlijk niet. Niveau is goed, sfeer ook en docenten heel goed. Ik zal de cursus aanbevelen.

Jacqueline Uijttewaal, QA Manager bij Noordhoek Geraspte Kaas (november 2018)

De cursus heeft mijn inzicht op een aantal facetten veranderd. Bijvoorbeeld, hoe om te gaan met microbiële data. Daarnaast is de interpretatie (en hoe te handelen) van data completer geworden. De cursus gaat mij ook zeker helpen bij onze processen: pasteuriseren van blikken en het beheersen van de risico’s die hierbij om de hoek komen kijken.

Dennis de Boo, Kwaliteitsbewaker bij Avandis (november 2018)

Ik verwachte dat het op hbo-niveau was met veel theorie en dat was het ook. Nu heb ik meer diepgang gekregen, achtergrondkennis over processen en micro-organismen en heb ik meer inzicht gekregen over CCP’s, ziekteverwekkers en de gevolgen daarvan. De cursus is me niet tegengevallen. Sfeer was goed en iedereen was aandachtig.

W.H.M. Donkers, Microlaborant bij Eurofins KBBL (november 2018)

Ik verwachtte meer te leren over microbiologie omdat ik geen microbiologische achtergrond heb. Heb veel erover geleerd nu maar vond het niveau heel hoog (voor mij). Sfeer was goed. cursus zou ik aanbevelen je leert veel over micro organismen.

Gitte Fabrie, Analist bij Eurofins KBBL (november 2018)

Het was een erg leuke en interessante cursus. Het heeft mij een breder beeld gegeven over de verschillende (pathogene) micro organismen en hun eigenschappen. Erg toepasbaar voor mijn werk (maar ook in eigen keuken).

S. Appelman, Kwaliteitsmedewerker bij T. van der Plas Sprouts (november 2018)

Tot nu toe doe ik de monstername voor het lab op mijn werk. Daarvoor maak ik gebruik van een jaar schema en ”klik” aan op de computer waarop een monster onderzocht moet worden. Maar waarom? Ik had geen idee. Mijn grotendeels administratieve handelingen hoopte ik uit te breiden met meer inzicht over het hoe, waarom en waar. Dat lukt aardig nu.

Remi Thomassen, Kwaliteitsmedewerker bij Goedhart Sevenum (november 2018)

De cursus heeft mij een goede verdieping gegeven in de microbiologie. Niet alleen de verschillende soorten micro organismen maar ook wat de gevolgen zijn in de praktijk. Doordat de cursus heel breed is geeft het mij een goede basis voor in de praktijk.

C. van Ginkel, Teamleider Laboratorium bij Royal Bel Leerdammer (november 2018)

Er was een goede, leuke sfeer en de docenten brengen de stof ook op een leuke en begrijpbare manier over. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden zodat je er goed een voorstelling van kunt maken. Als er moeilijke stof behandeld wordt, wordt er ook veel tijd besteed aan de uitleg. Ik beveel deze cursus zeker aan!

N. Raemakers, QESH Medewerker bij Goedhart Patisserie (november 2018)

Voor mij was de cursus iets te diepgaand, vooral omdat ik het meeste niet nodig zal hebben in mijn werk. Desalniettemin vond ik het wel erg leuk en interessant. Goede uitleg, veel praktijkvoorbeelden en fijne sfeer tijdens de lessen. Ik zou de cursus zeker aanbevelen.

Lilian Hottentot, Accountmanager bij P. Visser & Zn BV (november 2018)

Persoonlijk vind ik het niveau best pittig. Door de mix van deelnemers is het soms lastig om bij te blijven in de les, mede doordat mijn niveau iets lager is. Ik vond het wel heel erg leerzaam en kan bepaalde zaken ook zeker toepassen op mijn eigen werk.

Jos Doppenberg, QA bij Schaffelaarsbos BV (november 2018)

Ondanks dat ik kennis had van microbiologie, moest ik toch nog veel leren en veel thuis doen. Dit had ik niet verwacht. De cursus helpt bij mijn werk omdat ik op een microbiologisch en chemisch laboratorium werk. De docenten hadden veel kennis en konden de stof goed overbrengen. Ik heb veel geleerd van deze cursus en zou hem zeker aanraden aan anderen.

Myrthe Siemons, Laborant bij Leerdammer (november 2018)

De cursus heeft mijn inzicht in de microbiologie aanzienlijk verbeterd. Ik gebruik dit nu op het werk voor het beoordelen van producten. En kan nu beargumenteren waarom ik iets afkeur bijvoorbeeld.

J. Colle, Product Release Specialist bij Bravilor Bonamat (november 2018)

Deze cursus heeft mij geholpen door een goede basis te geven voor mijn dagelijkse werk met betrekking tot productspecificaties, vragen en feedback van klanten, wetgeving en interacties met onze productieafdelingen. De cursus lijkt een compleet beeld te geven van wat er komt kijken op het gebied van microbiologie. En verder: prettige locatie, informele sfeer en een goed verzorgde lunch. Iets meer een praktisch gedeelte (bepaling micro-organismen) zou leuk zijn.

Erik van Dorp, Quality manager bij Olam Europe B.V. (april 2018)

Uitleg was duidelijk maar af en toe onverstaanbaar. Ik had meer oefenvragen fijn gevonden en de vragen mogen rustiger besproken worden. Verder leuke docenten met allebei hun eigen verhalen en ervaringen. Zeker aan te raden voor anderen!

Mustapha Derraz, Microbiological Analyst Outstations bij KLM Catering Services (april 2018)

Ik verwachtte voor aanvang meer kennis op te doen over de voedingsmiddelenmicrobiologie en dat is gelukt: ik heb veel kennis op gedaan en kan dingen beter plaatsen nu. Dat helpt me bij mijn werk. Qua niveau vond ik de cursus pittig, ik had geen achtergrondkennis. De docenten konden de stof goed overbrengen. Ik raad de cursus daarom aan.

Dennis Diemers, Accountmanager bij Qualino (april 2018)

De verwachting die ik had was mijn kennis verbreden over voedingsmiddelenmicrobiologie. Dit is gelukt omdat al de lesstof daar betrekking op heeft. De docenten brengen de lesstof goed over. Ik raad de cursus aan: het is goed te volgen en er wordt fijn lesgegeven.

Hüseyin Yilmaz, Microbiologisch analist bij NVWA (april 2018)

Ik vond het een hele leuke cursus. Ik vond de praktische voorbeelden en de verhalen erg goed. Die helpen om de theorie beter te begrijpen. Het niveau was goed en voldeed zeker aan mijn verwachtingen. Het is nuttig voor mijn werk om de eigenschappen van de micro-organismen te kennen.

Elisa Benincà, Onderzoeker bij RIVM (april 2018)

De cursus heeft mij een prima basis gegeven om processen en producten te beoordelen qua voedselveiligheid. Ik kan nu kritischer kijken naar de processen, beter de resultaten analyseren en onderbouwen waarom iets wel of niet goed is. Het helpt me om mijn werk beter uit te voeren. Cursus is zeker aan te bevelen.

Moniek Brink, Kwaliteitsmedewerker bij Machandel BV (april 2018)

Het is een goed verzorgde cursus met een goede opbouw van de lesstof en een prima locatie. De lesstof is goed te volgen maar je dient wel je huiswerk en de opdrachten thuis te doen om het bij te houden. Geen cursus waar je met twee vingers in de neus doorheen loopt, maar nuttig en interessant.

Jacco Calf, Inspecteur Voedselveiligheid bij Houwers Groep (april 2018)

De cursus heeft zeker bijgedragen om meer inzicht te krijgen van het gedrag en eigenschappen van micro-organismen waaronder de pathogenen. Het is voor mijn werk een waardevolle aanvulling. Zeker bij de bepaling van het nemen van monsters. Nivea is prima, de sfeer ook en een keurig en goed verzorgde cursusomgeving.

Pieter Heuvelmans, Inspecteur Voedselveiligheid bij Houwers Groep (april 2018)

Voor ik eraan begon dacht ik vooral aan een opfriscursus met wat meer diepgang op het bacteriologisch gebied. En dat kwam wel overeen met de werkelijkheid alleen had ik wel wat meer stampwerk verwacht. Maar dit was veel leuker en zette je ook meer aan het denken waardoor de aandacht er makkelijker bij te houden was. Dus ja, zeker een aanrader en ik ben er wijzer van geworden. Vooral ook handig voor wat ik kan verwachten bij bepaalde producten op mijn werk (NVWA).

Mw. S. Ockers, Onderzoekondersteuner Microbiologie bij NVWA (april 2018)

Goede cursus met duidelijke uitleg van de achtergrond van de voedingsmiddelenmicrobiologie. Dit helpt mij bij het inschatten van productrisico’s en dergelijke. Niveau was zoals ik verwachtte en de inhoud boven verwachting.

Ronald Koelewijn, Productmanager bij Qualino (april 2018)

Ik had meer informatie over bacteriën verwacht. Hoofdstuk 3 (Micro-organismen algemeen, vorm en indeling), hoofdstuk 4 (Microbiologisch onderzoek van levensmiddelen) en hoofdstuk 6 (Pathogenen) had wat mij betreft uitgebreider behandeld mogen worden. Hoewel het in mijn werk niet erg toepasbaar is, vond ik de cursus wel interessant om te volgen en heb ik veel geleerd.

Wendy Holstege, Microbiologisch analist bij FrieslandCampina (april 2018)

Ik had verwacht meer inzicht te krijgen in de verschillende micro-organismen en hun eigenschappen. Dit heb ik zeker geleerd tijdens de cursus. Dit helpt mij om vragen van collega’s/klanten te beantwoorden. Het niveau van de cursus viel mee en is zeker aan te raden voor mensen die meer verdieping willen.

Rani Balasingham, Microbiologisch laborant bij Sensus (december 2017)

Ik heb veel geleerd van deze cursus. In de praktijk zal ik er weinig gebruik van maken maar ik vind het wel goed om te weten. De docenten namen hun tijd om alles goed uit te leggen.

Michael Ras, Objectleider bij Siesling BV (december 2017)

Prima cursus die een mooie basis legt. Zelfstudie is een must. Het is pittig wanneer je geen enkele ervaring hebt. Wel aan te bevelen; jullie zijn beide erg prettig in de omgang!

Marieke van der Bas, Inspecteur Voedselveiligheid bij Houwers Groep (december 2017)

Vooraf verwachtte ik gedetailleerde kennis over voedselpathogenen te verkrijgen en dat is uitgekomen. Ik weet nu welke pathogenen in welke voedingsmiddelen voorkomen en hoe je hun aanwezigheid kunt voorkomen. Wat ik geleerd heb, helpt me bij mijn werk. Qua niveau viel de cursus me mee. Het was een gezellige, leerzame cursus en de docenten konden de lesstof goed overbrengen.

D. Janssen, Microbiologisch analist bij Mead Johnson Nijmegen (december 2017)

Het was een erg leerzame cursus met een goed tempo. Zeker aan te bevelen. Door de online oefenvragen is ook goed te testen of je alles hebt begrepen.

Michelle van Stokkem, Afdeling Kwaliteit bij WSP-Food (december 2017)

Fijne opfrissing en aanvulling van kennis. Prettig om een interactieve cursus te volgen. Vooral voor mensen die nieuw zijn of een tijdje uit het vakgebied, is deze cursus zeer aan te raden.

Aranka Ambags, Groepscoördinator bij TLR International Laboratories (december 2017)

Zeer complete en toepasbare cursus!

Edith Ernst, Laboratorium manager bij GNT International BV (december 2017)

Deze cursus heeft mij veel nieuwe informatie gegeven, die ik tijdens mijn opleiding niet heb gehad. Hierdoor kan ik nog betere informatie overbrengen aan de studenten.

Linette Bielderman, Docent bij Aventus, Laboratoriumschool (december 2017)

De cursus werd op een prettige en begrijpbare manier gegeven. De kennis die ik opdeed over met name pathogenen helpen mij bij het goed uitvoeren van het bepalen van de analyse voor specifieke onderzoeken. Een aantal onderwerpen zijn voor mijn werk niet echt van belang, al zijn ze wel interessant als achtergrond informatie. Ik zou de cursus aanbevelen met name voor mensen die beginnen op een lab of als kwaliteitsmedewerker in de voedingsmiddelenindustrie.

Bernardine Barten, Onderzoeksondersteuner bij de NVWA (december 2017)

Als diëtist waren met name de onderdelen hygiëne en micro-organismen met betrekking tot voedingsmiddelen en producten voor mij van belang. De berekeningen horende bij de afdoding van micro-organismen heb ik ter kennis genomen maar daar zal ik verder niks mee doen. De docenten hebben het heel goed gedaan met veel geduld en liefde.

Trutchka Bouterse, Diëtist bij Diëtistenpraktijk Trutchka (december 2017)

De cursus voldeed aan mijn verwachting maar was wel pittig. De cursus werd erg goed overgebracht en ik heb er veel geleerd. Het geleerde helpt bij mijn werk. Ik werk nu op een microlab en kom zelf uit de productie. Fijn om nu een beter beeld te hebben van wat je aan het doen bent. Verder was de sfeer goed en beveel ik de cursus zeker aan.

J.H.M. Kleuskens, Kwaliteitsmedewerker bij Peka Kroef (december 2017)

Het was een duidelijke cursus met veel informatie op hbo-niveau. Er was een leuke interactie met de cursusdeelnemers waardoor je ook praktijkvoorbeelden hoort. De docenten zijn duidelijk en brengen de cursus leuk aan de hand van voorbeelden. Ik zou deze cursus zeker aanbevelen.

I. Kok, QA manager bij ZG Slicing (december 2017)

Ik heb veel geleerd over de achtergronden van de levensmiddelenmicrobiologie en HACCP. Dat heb ik het nodig voor mijn werk. De docenten helpen iedereen goed door extra informatie te geven.

Supawat Prubpracha, Cateringmedewerker Regiosupport bij Sodexo B.V. (december 2017)

De cursus was naar verwachting. Ik heb nu een breder beeld van de microbiologie. De cursus helpt me om de informatie op mijn werk beter te begrijpen. Het niveau was goed en de sfeer ook. De stof is prima te begrijpen en wordt goed overgebracht. De cursusmap is gemakkelijk om achter de hand te hebben.

D. Feenstra, Kwaliteitsmanager bij Beetz (juni 2017)

Ik verwachtte van de cursus dat het mijn kennis met betrekking tot microbiologie zou ophalen. Deze verwachting is zeker waargemaakt. De theorie werk praktisch vertaald door voorbeelden vanuit de praktijk. Ik zou de cursus aanbevelen omdat het een brede inhoud heeft.

J. v/d Dikkenberg, QA Manager bij FishPartners BV (juni 2017)

Als groepsleider van een team microbiologen vond ik dat ik enige kennis van microbiologie een must zou moeten zijn. Door deze cursus heb ik enige kennis kunnen opdoen. Of dit voldoende is weet ik niet, maar ik heb nu wel een beter beeld gekregen en verkregen in de vreemde wereld van de microbiologie, waarvoor dank!

Henk Smit, Teamleider QC-TAK bij AVEBE Ter Apelkanaal (juni 2017)

Ik verwachtte te leren over hoe om te gaan met voedselhygiëne op het werk. Ik heb daar zeker over geleerd maar had graag meer tijd besteed aan preventie/schoonmaak. De laatste les vond ik minder van toepassing. Het niveau van de cursus sluit aan op mijn achtergrond, ik vond het niet heel moeilijk te volgen.
De docenten zijn (zeer) goed, ervaringsdeskundig en kunnen het prima overbrengen. Ik zou de cursus aanbevelen.

S. Breestraat, Proces Technoloog Fermentatie bij Bioprocess Pilot Facility BV (juni 2017)

De informatie die werd gegeven tijdens de cursus is erg uitgebreid en duidelijk verteld. Met de opgedane kennis en het naslagwerk zal ik in mijn functie beter beslagen ten ijs komen. Voor een basis (-plus) cursus op microbiologie gebied is deze cursus zeker aan te bevelen.

A. Verkade, Procestechnoloog-microbiologie bij Cosun (juni 2017)

De cursus voldeed aan mijn verwachting: meer achtergrondkennis over micro-organismen. Ik produceer salades en heb nu nog meer inzicht in mogelijke risico’s. De lessen verliepen in een prima sfeer met een goede lesmethode. Ik zou de cursus zeker aanbevelen.

Léon Doene, Directeur bij Delicio Benelux BV (juni 2017)

Ik had al een referentie waardoor de cursus aan mijn verwachtingen voldeed. Door de cursus kwam ik erachter dat ik eigenlijk vrij weinig van micro-organismen af wist :-). De opgedane kennis kan ik goed gebruiken bij mijn werk maar ook privé (ik kook vaak voor grote groepen). De cursus lag buiten mijn comfortzone waardoor ik het pittig vond. Indien van toepassing zal ik de cursus zeker aanbevelen. De sfeer was heel leuk met uitstekende lessen. Dank jullie wel.

Boy Bakhuys, Product Release Specialist bij Bravilor BV (juni 2017)

Ik wilde meer informatie over pathogenen en hygiëne voor projecten, hier heeft de cursus goed aan voldaan. Ik heb veel nuttige achtergrondinformatie verkregen en nieuwe inzichten opgedaan qua hygiëne en producten. Het niveau van de cursus was heel goed. De sfeer erg goed: rustig doch levendig. De docenten brachten de stof op een goed begrijpbare en heldere manier over. Het gaf me veel informatie.

Rowando Schippers, Microbiologisch analist bij Mead Johnson BV (juni 2017)

Ik heb veel kennis opgedaan wat ik kan toepassen in ons bedrijf. Sommige stukken waren pittig maar wel acceptabel. Het is wel belangrijk om er thuis voldoende energie in te steken. De sfeer was erg goed en informeel met goede docenten. Ik beveel de cursus aan, je leert er veel van.

H.M. Nijkamp, Kwaliteitsmedewerker bij Huuskes BV (juni 2017)

Mijn verwachtingen om meer te leren over micro-organisme zijn overtroffen! Door deze cursus gevolgd te hebben kan ik beter mijn werk doen en zijn micro-organismen voor mij een stuk duidelijker geworden. De sfeer was goed. Ik zou de cursus aanraden.

Lieske Schaap, QA bij Ferdinand Zandbergen Woudenberg (april 2017)

Door deze cursus kan ik veel beter de risico’s van micro-organismen in ons productieproces inschatten. Dit samen met de achtergrondinformatie t.a.v. reinigingen is nuttig voor het beter onderbouwen van onze reinigingsprocessen.

Vera Damen, QA Manager bij Sensus BV (april 2017)

Het niveau van de cursus was goed en de docenten konden de stof duidelijk overbrengen. Wel was het druk naast mijn baan. Al met al een leerzame cursus.

J.J. Gosschalk Msc., Jnr. Bedrijfsleider bij Gosschalk (juni 2017)

De cursus was zoals ik verwachtte. Ikzelf ben werkzaam op het lab en wist al veel van pathogenen. Ik had meer gehoord over hygiëne en HACCP.

Carry van Kleef, Principal technician bij DSM Food Specialties (juni 2017)

Ik verwachtte meer over de achtergrond van microbiologische analyses te leren en dat is gelukt. Ik heb geleerd welk organisme in welke producten kunnen zitten en welke factoren belangrijk zijn voor het groeien van de micro-organismen. Nu kan ik gemakkelijker beoordelen of de resultaten logisch zijn. De cursus is zinvol voor mensen die meer algemene informatie over micro-organismen willen in een leuke sfeer.

Joanna Frank, Laboratory Manager bij TLR (april 2017)

Voorafgaand aan de cursus had ik verwacht dat ik meer zou leren over microbiologie. Dat is zeker uitgekomen. Verder ook nog veel geleerd over HACCP en reiniging en desinfectie. Het helpt zeker bij mijn werk en zou het iedereen aanbevelen.

Robert de Graaf, Kwaliteitsmanager bij Koelewijn’s Haringinleggerij BV (april 2017)

Dit is wat ik geleerd heb en wat voor mij bruikbaar is in de praktijk: praktisch toepassen van theoretische kennis, principes voor het houdbaar maken van producten, achtergrond van fermentatieprocessen, rekenen met D- en Z-waarden en vaststellen van bederfflora en -associatie. De sfeer was goed: het was gemakkelijk om vragen te stellen en er werd veel gelachen.

Wille Brouwer, Adviseur Voedselveiligheid bij Bureau de Wit (april 2017)

De cursus voldeed aan mijn verwachtingen, de kennis die ik tijdens mijn studie al geleerd had heb ik weer opgehaald en gebruik ik nu bij veel van mijn dagelijkse werkzaamheden. Het was een gezellige cursus en ik raad het aan voor anderen. Het is een fijne manier om kennis op te doen.

W.S. Grijseels MSc, Junior Food Consultant bij QAssurance (april 2017)

Het is een leuke en educatieve cursus. Lekker informeel over kleine beestjes. De cursus maakt je zelfs enthousiast over Salmonella. De cursus helpt op mijn werk bij het maken van risico-analyses. Ik zou de cursus zeker aanraden!

Isa Daas, Medewerker kwaliteitsdienst bij Zandbergen Vleeswaren BV (april 2017)

Voor aanvang verwachtte ik kennis op te doen op levensmiddelengebied zodat er daarna een grotere kans op werk is.
De cursus werd op een leuke manier gebracht waarbij dingen ook duidelijk gemaakt werden met praktijkvoorbeelden. Ik heb veel nieuwe kennis opgedaan.

J. Kuipers (april 2017)

De cursus was een prettige ervaring en ik heb er veel van geleerd. De cursus geeft meer achtergrondinformatie over de micro-organismen waar je mee werkt, HACCP en alles eromheen. De uitleg was goed en duidelijk.

Raoul Latib, Microlaborant bij ADM Europoort (april 2017)

De cursus was voor mij een heel erg goede aanvulling op mijn werk. Ik heb er veel geleerd en vond het erg leuk om te doen. De cursus wordt ook erg leuk gegeven.

Chantal Verleg, Analist level 4 Microbiologie bij NVWA (april 2017)

Deze cursus gaf/geeft een ruim inzicht in de wereld van micro-organismen. Ik hoop deze cursus te kunnen gebruiken als aanvulling op mijn c.v. en hiermee een stap te kunnen maken op zoek naar een nieuwe carrière.

E. Groot Hulze (april 2017)

Ik heb voldoende inhoudelijke kennis opgedaan zoals pathogenen die in levensmiddelen zouden kunnen voorkomen en hoe je hun groei kunt beïnvloeden. Dit kan ik meenemen (uitleg studenten) in mijn lessen. De sfeer tijdens de cursus was fijn en ik zou de cursus aanbevelen.

Qoubbane Latifa, Docent bij Radius College (april 2017)

Ik wilde graag de theoretische achtergrond weten van microbiologie, vooral met betrekking tot zuivel. Ik heb nu een beter beeld van pathogene micro-organismen en de risico’s. Deze informatie kan ik goed toepassen in mijn huidige werkzaamheden.
Er hing een hele prettige sfeer tijdens de lessen waar ik met veel plezier op terugkijk. Er is veel kunde en kennis bij de trainers.
Microbiologie is wel een vak waar vele antwoorden goed kunnen zijn, waardoor het wel lastig is om dingen te begrijpen (je kunt alle kanten op). Maar ik zou de cursus zeker aanbevelen bij anderen.

Janice Bouwmeester, Laborant bij FrieslandCampina Domo Bedum (najaar 2016)

Een interessante cursus met wel veel stof in de 5 cursusdagen. De cursus geeft meer diepgang in mijn werkzaamheden, ik weet nu beter waar ik het over heb. Ik heb de cursus aanbevolen bij iemand anders (kwaliteitsmedewerker). Het was een leuke groep (allerlei achtergronden) en de sfeer was prima. Leuke manier van instructie ook!

Hilde Dekker, Controleur bij NCAE/COKZ Leudsen (najaar 2016)

Het is een zeer afwisselende cursus. Alle punten om de risico’s te beoordelen in een proces komen aan de orde. Omdat het veel informatie is, vraag ik me af of ik de links allemaal kan leggen en toepassen. Hoewel hier wel de gelegenheid voor gegeven wordt in de cursus aan de hand van praktijk situaties.

Martine de Wit-Bakker, Quality Coördinator bij Tradin Agriculture BV (najaar 2016)

Ik heb veel kennis opgedaan over voedsel en micro-organismen hetgeen overeenkwam met mijn verwachtingen voor aanvang van de cursus. Hierdoor ben ik beter in staat om de veiligheid van voedsel(ingrediënten) de juiste aandacht te geven voor wat betreft bederf en groei van pathogene organismen.

J.A.C. Noordover, Quality System Manager bij DSM Food Specialties (najaar 2016)

Veel informatie waar ik in de praktijk ook gebruik van ga maken. Cursus zou ik zeker aanbevelen bij mensen uit mijn vakgebied. De sfeer was leuk, heel open met elkaar.

D.I. Bakker, Kwaliteitsmanager bij Het Urker Zalmhuys (najaar 2016)

Voor aanvang had ik verwacht meer te leren over specifieke micro-organismen. Dat is gelukt. Ook heb ik geleerd over reductie van micro-organismen door verhitting. Het helpt me bij mijn oordeelsvorming en ik begrijp beter wat er gezegd wordt. De sfeer vond ik zeer goed. Een aanrader.

Pieter Scholtes, Inspecteur bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) (najaar 2016)

Ik heb mijn kennis opgefrist en vergroot. Veel informatie zal ik niet direct nodig hebben in mijn werk, maar ik ben hierdoor wel een betere gesprekspartner. Ik kan nu goed onderbouwen naar de klant over het ‘waarom’ en ‘hoe zo’. De handleiding is een mooi naslagwerk om informatie in op te zoeken.

Karin Gerats, Inspecteur Voedselveiligheid bij Houwers Groep (najaar 2016)

Een prima cursus. Door het volgen van deze cursus weet ik nu welke micro-organismen kunnen voorkomen in levensmiddelen en hoe je groei/besmetting kunt voorkomen. Hierdoor kan ik beter correcte microbiologische parameters van levensmiddelen bepalen. Er werden tijdens de lessen veel zijwegen genomen. Daarvan was niet alles niet interessant voor mijn werkveld.
De sfeer was los, vrolijk, met tijd voor vragen en om kennis te maken met de cursisten uit andere werkvelden.

Zehra van Tienderen, Inspecteur Voedselveiligheid bij Houwers Groep (najaar 2016)

Ik verwachtte meer kennis op te doen van microbiologie en dan met name pathogenen en sporenvormers. Dit kwam tijdens de cursus veelvuldig aan bod.

B. Veldkamp, QA Manager bij Zwanenberg Food Group (najaar 2016)

Ik vind het een hoop informatie om je eigen te maken als je geen achtergrond hebt in de microbiologie. Mijn verwachting om meer achtergrondinformatie te krijgen over microbiologie is dus wel gelukt. De sfeer was goed en ik zou de cursus aanbevelen.

Leonie van Stralen, QA Advisor bij DSM Food Specialties BV (najaar 2016)

De informatie op de website klopt, mijn verwachtingen zijn uitgekomen. Ik heb meer kennis opgedaan over microbiologie in relatie tot levensmiddelen. Ik zou de cursus ook zeker aanbevelen. Er was een informele en prettige sfeer. Ook leuk om met mensen uit verschillende sectoren een cursus te volgen.

H.H. Kosse, Controleur bij NCAE (najaar 2016)

De cursus geeft een uitgebreide basis om een nog betere inhoudelijke aansluiting te krijgen met onze klanten. Ik zou de cursus zeker aanbevelen aan eventuele nieuwe collega’s en (startende) QA managers bij onze klanten omdat de cursus, los van een goede theoretische inhoud, een open en fijne sfeer heeft.

Anthony Hendriks, Accountmanager bij Christeyns (najaar 2016)

Ik had al enige ervaring en voorkennis en hoopte dit aan te vullen. Dat is ook goed gelukt. Ik heb nu ook iets meer kennis over HACCP: hoe ik erover moet denken en hoe ik het kan toepassen. Ook heb ik zeker meer kennis opgedaan over micro-organismen en de desbetreffende gevaren.

Juliette Pers, Microbioloog bij Unilever (najaar 2016)

Voor de cursus verwachtte ik mijn kennis over microbiologie te vergroten en dat is zeker gelukt! Voor mijn werk ben ik bezig het HACCP-plan op te stellen. Het geleerde uit de cursus helpt daarbij zeker. De cursus beveel ik aan voor andere mensen die in de levensmiddelenwereld werken. De sfeer was goed, er werden kritische vragen gesteld en het niveau was goed.

A.W. Tieleman, QA officer bij De Vegetarische Slager (najaar 2016)

Een aan te bevelen cursus in een informele sfeer. Het was veel leerstof maar heb nu meer inzicht gekregen waarom in bepaalde producten op die specifieke micro-organismen wordt onderzocht.

Klaas Ynema, Keurmeester Buitendienst bij COKZ (najaar 2016)

Voor deze cursus had ik de verwachting om meer achtergrondinformatie te weten te komen over levensmiddelenmicrobiologie. Tijdens de cursus heb ik hier zeker meer over geleerd. Ook de achtergrondinformatie over pathogenen was interessant. De sfeer was goed en ik kan de cursus zeker aanbevelen aan iedereen die zich nog niet heel erg verdiept heeft in de levensmiddelenmicrobiologie.

V.P.H. Sanders, Microbiologisch analist bij Mead Johnson Nutrition (voorjaar 2016)

Deze cursus helpt me zeker bij mijn werk. Ik heb veel geleerd over micro-organismen en toxines en dergelijke. Ik zou de cursus zeker aanbevelen aan collega’s; je leert er veel van en het was gezellig. Ik moest zelf wel weer leren leren.

Esther Kunne-Hartman, Laborante bij Het Waterlaboratorium (voorjaar 2016)

Vooraf had ik de hoop te leren wat de microbiologische grenswaarden zijn binnen de levensmiddelen en welke onderzoeken er worden gedaan. Dit is zeker aan de orde gekomen. Ik hoop hiermee werk te vinden. De cursus geeft je een goede indruk van mogelijke gevaren, je wordt alerter. De sfeer was ontspannen.

Ingrid Feenstra, Medisch microbiologisch analist (voorjaar 2016)

Vooraf had ik geen verwachtingen van de cursus. Ik ben op het laatste moment nog ingeschreven en werkte nog niet op het microbiologisch laboratorium. Ik had er ook geen ervaring mee. Na het volgen van de cursus heb ik nu inzicht in microbiologie. De cursus is uitgebreid en alles wordt goed uitgelegd.

Hans Zijlstra, Laborant bij Hochwald Bolsward (voorjaar 2016)

Ik hoopte met het volgen van de cursus meer te leren over verschillende micro-organismen en hun eigenschappen. De cursus heeft deze verwachting geheel waargemaakt. Bovendien kwamen er nog meer onderwerpen die verband houden met micro-organismen en levensmiddelen aan bod. De cursus was wel pittig, maar werd op een prettige manier gegeven.

Kitty Janssen, QA Assistant bij Queens Products BV (voorjaar 2016)

Voor kwaliteitsfunctionarissen is deze cursus zeker een must! Aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden werd de kennis verduidelijkt. Nu heb ik meer achtergrondkennis. De praktijkvoorbeelden en ervaringen van de docenten zijn bovendien vermakelijk om te horen!

Philip de Rooij, Keurmeester bij Ministerie van Defensie (voorjaar 2016)

Om te beginnen had ik 0 kennis van micro-organismen. Ik vind het veel stof in korte tijd maar heb wel veel geleerd. Ik merk dat ik ervaring mis, waardoor het gevoel van welke micro-organismen waar aanwezig zijn lastig is. Het dictaat is duidelijk, de lessen ook. Vooraf hoopte ik door, deze cursus te volgen, mijn kansen op een baan in de kwaliteit te verhogen. En dat is ook gelukt. Mede doordat ik deze cursus gevolgd heb, heb ik nu een baan in de kwaliteit bij een levensmiddelenbedrijf.

Ing. Petra de Graaf, Meewerkend Hoofd Laboratorium (voorjaar 2016)

Ik had verwacht veel op te steken over de verschillende pathogenen en veel voorkomende micro-organismen in de voeding. De cursus was hierin zeker leerzaam en leuk om te volgen. Ik snap hierdoor ook beter de stappen of acties die genomen worden op mijn werk. Deze cursus is zeker een aanrader!

B.J.H. Hadderingh, Analist bij Remia CV (voorjaar 2016)

Ik heb veel nieuwe dingen geleerd. Veel daarvan kan ik toepassen op mijn werk. Ik weet nu meer van de ziektebeelden en gevaren van pathogenen. Ook het HACCP-verhaal was voor mij vrij nieuw. Verder was de sfeer goed en beveel ik de cursus zeker aan.

Koen Bartelds, Microbiologisch analist bij AVEBE (voorjaar 2016)

Voor aanvang had ik goede verwachtingen en die zijn waargemaakt. Ik heb veel geleerd, waardoor ik nu beter snap waarom bepaalde dingen wel of niet onderzocht worden. Ik raad de cursus aan, aan iemand die niet veel microbiologische achtergrondkennis heeft maar hier in het werk wel mee te maken heeft. De sfeer tijdens de lessen was goed en relaxed.

C.E. Leidekker-Albers, Analytisch medewerker bij Qlip Zutphen (voorjaar 2016)

Ik weet veel over waterbacteriën, maar nu weet ik meer over het algemeen van micro-organismen. Het helpt mij beter na te denken over de micro-organismen die wij op ons werk behandelen (en ermee werken). Ik zou de cursus aanbevelen aan anderen. De sfeer was goed.

Sardhawatie Garib, Analist bij Het Waterlaboratorium (voorjaar 2016)

Ik had verwacht veel algemene kennis over bacteriën op te doen en dat is ook zeker waar. Het was zelfs uitgebreider met ook virussen en parasieten erbij. Ik heb ook zeker veel geleerd over de rol die micro-organismen spelen in voedingsmiddelen (bederf, ziekteverwekkers). Ik had nog wel meer over de bijbehorende ziektebeelden willen leren. Bijvoorbeeld iemand heeft …. symptomen, dit kan komen door …..

N.C. de Jonge, Adviseur Kwaliteitsborging Food & Horeca bij HEMA (najaar 2015)

Voor mijn functie als kwaliteitsmedewerker had ik behoefte aan meer kennis over voedsel en micro-organismen. De cursus helpt me hierbij, ik weet nu wat wel en niet relevant is. Het was een pittige cursus in een goede sfeer waar ik veel tijd aan heb besteed.

H.J. Tiemens, Kwaliteitsmedewerker bij Exportslachterij J.Gosschalk & Zn B.V. (najaar 2015)

In de praktijk hoor ik heel veel zaken en de cursus heeft mij geleerd die te plaatsen in een groter kader. Het was wel heel veel informatie die niet altijd relevant was voor mij in de praktijk, maar wel heel interessant om te horen en te leren. Ik raad de cursus zeker aan: gezellige sfeer met mooie leerzame verhalen van de docenten.

Babs Bruil, Kennisspecialist wet- en regelgeving bij Nederlands Bakkerij Centrum (najaar 2015)

De cursus voldeed volledig aan de verwachtingen. Zelfs nog iets meer. Veel praktische dingen geleerd en goede achtergrondinformatie die ik goed kan gebruiken. Ik zou de cursus zeker aanbevelen. Het is een goede, serieuze cursus waar iedereen wat van kan leren. De sfeer was ook goed.

C.T.W. Bax, Teamleider Microbiologie bij Merieux Nutrisciences (najaar 2015)

Mijn reactie is zeer positief. Je leert goed de stof toe te passen in de praktijk. Je leert ook van medestudenten. De sfeer was goed en ik zou de cursus zeker aanraden voor kwaliteitsmedewerkers binnen de voedingsdienst van zorginstellingen!

Irma Tienhooven-de Knijff, Coordinator HACCP bij St. Antonius Ziekenhuis (najaar 2015)

Een zeer interessante cursus die mij de wereld van micro-organismen beter heeft leren begrijpen. Ik zou de cursus zeker aanbevelen aan iedereen die meer wil of moet weten over micro-organismen. Al was het alleen al om de uitleg van de docenten: boeiend van de eerste tot de laatste minuut.

Raymond Snaaijer, QA Officer bij McCain Foods Holland BV (najaar 2015)

Uitgebreid kennis opgedaan van (pathogene) micro-organismen en wat ze kunnen veroorzaken: voedselinfecties, voedselvergiftigingen. Ook veel aandacht voor het belang van reiniging en desinfectie en een blok HACCP.

Karin Hartman, Medewerker QA bij Unilever Foods Factories (najaar 2015)

De cursus was erg interessant. Ik heb geleerd wat ik graag wilde leren en zelfs meer. De les werd leuk gegeven en de sfeer was erg goed. Leuke diversiteit aan cursisten. Deze cursus zou ik zeker aanbevelen aan iedereen die werkzaam is in de levensmiddelensector.

Marleen Vereggen, Kwaliteitsmedewerker bij Fresh Mushroom Europe (najaar 2015)

Ik verwachtte dat ik veel zou leren over alle micro-organismen en de werking ervan in producten (bederf), ziektes en kwaliteitscontrole. Ik kreeg meer dan verwacht. Het was een goede erg uitgebreide cursus met name door de praktijkvoorbeelden. Voor de rest: goede sfeer, leerzaam en gezellig.

Brenna de Wilde, Laboratorium medewerker bij 2Sistersstorteboom (najaar 2015)

Vooraf dacht ik dat de cursus iets gemakkelijker zou zijn. Ik heb er veel van opgestoken en heb nu een beter inzicht in microbiologie en bederfassociaties. Prima sfeertje ook.

Ad Leijdekker, Kwaliteitsverantwoordelijke bij Adri en Zoon BV (najaar 2015)

Een leuke leerzame cursus waarbij de microbiologie voor levensmiddelen nieuw was. Daardoor komt er wel veel nieuwe informatie in korte tijd op je af. Of het helpt in mijn werk zal de toekomst leren. Ik zou de cursus zeker aanraden en vond de sfeer goed. Zoals altijd in een groep is er een diversiteit, maar dat werd prima opgevangen.

Sandra Wester-van Beest, QA Advisor bij DSM Food Specialties (najaar 2015)

Ik startte zonder verwachtingen en heb veel geleerd; de basis en theorie achter de praktijk wat nuttig is voor mijn toekomstig werk. Wel was het tempo voor mij te hoog, ik had geen achtergrond kennis. De sfeer was prima.

A.M. den Ouden, Toezichthouder technische hygiënezorg bij GGD Kennemerland (najaar 2015)

Mijn verwachting was voornamelijk diepgaand theoretische kennis op te doen over testmethodes en detectie van micro-organismen. Dit kwam niet helemaal overeen. Wel veel extra dingen geleerd (HACCP, veiligheidsregels, reinigen en desinfecteren, bedrijfsproductie). Dit helpt bij mijn werk, want ik heb medische microbiologie gestudeerd en geen levensmiddelenmicrobiologie. Deze cursus is daarom aan te bevelen voor mensen met een iets andere achtergrond of als opfriscursus.

Remke Stienstra BAsc, Analist microbiologie bij NVWA Wageningen (voorjaar 2015)

Mijn verwachting was een beter beeld te krijgen van welke (type/soort) micro-organismen op verschillende producten voor kunnen komen. Waarom komen ze juist op deze producten voor en welke gevolgen kan dit hebben? Welke afwegingen moeten levensmiddelenproducenten maken met betrekking tot verpakken, verlengen van de houdbaarheid etc.. Verwachting is zeker waargemaakt en ik zou de cursus zeker aan anderen aanbevelen.

Roy Rottier, Commercieel medewerker bij Micro-Analyse Zeeland (voorjaar 2015)

Aangezien mijn achtergrond en werkzaamheden zeer minimaal waren met betrekking tot microbiologie had ik weinig verwachtingen van de cursus. Wat dat betreft heb ik erg veel nieuwe kennis opgedaan. Het kostte me soms wel extra moeite, vooral tijdens de eerste les, om alles te volgen en te snappen. De cursus is zeker van toegevoegde waarde voor mijn werk in verband met vragen van klanten en tijdens audits.

Iris Claus, iMIS Food Consultant bij QAssurance (voorjaar 2015)

Leerzaam, duidelijk en goed tempo. De docenten hebben inzicht in de materie. HACCP opdrachten vond ik wel wat lastig. Ik wist niet goed wat er bedoeld werd.

W. Boog, Laborant bij Sensus (voorjaar 2015)

Ik verwachte meer inzicht te krijgen en dat is goed gelukt. Ik had geen achtergrond in de microbiologie en heb daar veel over geleerd. Nu heb ik meer inzicht wat me helpt bij mijn werk. Ik zou de cursus zeker aanraden. Het is zeer interessant en je leert veel verschillende dingen.

R.S. Groothuis, Assistent inkoop bij Beimer Meat (voorjaar 2015)

Het was een interessante cursus die qua inhoud perfect aansloot bij mijn werkzaamheden. De sfeer tijdens de lessen was goed. Ik zou de cursus zeker aanbevelen!

A.S.L. Tijsma Msc, Senior Inspecteur bij NVWA (voorjaar 2015)

Ik verwachte meer diepgaande kennis te leren over micro-organismen en wat belangrijk is bij hygiëne. Dat is gelukt. Ik weet nu veel meer over micro-organismen en HACCP. Dat helpt me bij mijn werk. Het is een zinvolle cursus waarbij je veel informatie krijgt in een fijne sfeer. Zeker aan te raden.

Kim Damen, Microbiologisch analist bij Mead Johnson Nutrition (voorjaar 2015)

Ik had geen tot weinig kennis van micro-organismen. Nu heb ik de basis geleerd en weet ik hoe je het afdoden van pathogenen kunt uitrekenen, wat het verschil is tussen besmetting en bederf, wat voedselinfecties en –vergiftigingen zijn. Nu begrijp ik waarom omgeving en productiecontroles worden uitgevoerd en ook waarom er eindcontroles zijn en op welke micro-organismen het zinvol is te onderzoeken. De sfeer was prima met een leuke club mensen.

Linda Dekker, Assistant QC Manager bij ADM Cocoa (voorjaar 2015)

Wat ik verwachtte van deze cursus was een verbreding van mijn microbiologische kennis. Via het werk kom ik meestal met dezelfde methodes en micro-organismen in aanraking. Het is daarom een verrijking om via deze cursus wat meer ‘out-of-the-box’ te leren denken.

Ing. Dries Lenskens, Lab Technician Microbiology bij Tiense Suikerraffinaderij (voorjaar 2015)

Ik verwachtte dat de cursus pittig zou zijn omdat ik geen voorkennis heb. Ik heb veel geleerd, vooral de basis van microbiologie werd duidelijk voor mij. In de cursus worden diverse onderwerpen behandeld, maar toch blijft de stof doelgericht. De cursus zorgt voor beter inzicht in mijn werk en meer affiniteit met het product (melkpoeder voor zuigelingen). Ik kan de cursus zeker aanbevelen voor iedereen die met levensmiddelen werkt en die daar meer van moet weten. Er hing een goede sfeer: rustig met actieve en leergierige cursisten.

H. Roelfs, Microbiologisch assistent bij Lyempf Kampen BV (voorjaar 2015)

De verwachting sloot bij mij aan bij de cursus. In de cursus heb ik leren ingaan naar een iets diepere achtergrond. De cursus helpt mij om relevante informatie te filteren op werkgebied. Ik zou de cursus zeker aanbevelen omdat het zeer duidelijk is. De sfeer is prima.

Angelique Epping, Practicumbegeleider bij HAS Den Bosch (voorjaar 2015)

Mijn doel was verdieping van kennis van de levensmiddelenmicrobiologie en dan met name van de pathogenen. Dat is gelukt. Ik zou de cursus zeker aanraden, het is een goede mix van praktijk en theorie. De lessen zijn interessant en afwisselend.

B.A. Kraaijenbrink, Inspecteur bij de NVWA (najaar 2014)

De cursus voldeed aan mijn verwachtingen. Deels was het opfrissing van eerder opgedane kennis. Nu heb ik nog meer inzicht in wat er gebeurt in levensmiddelen en in processen (tijdens reinigen enzovoort). Zou de cursus zeker aanbevelen. Goede sfeer en goede uitleg.

H.A.M. van Roosmalen-Olijslager, Medewerker QA bij Van Lieshout Snacks (najaar 2014)

Ik vond de gehele cursus erg interessant. Wel pittig en snel maar goed te volgen. Eigenlijk zou iedereen deze cursus moeten volgen. De groep was leuk en de sfeer dus goed.

Manon Weeren, Chemisch laborant bij NXP (najaar 2014)

De cursus heeft aan al mijn verwachtingen voldaan. Als projectmanager in mijn dagelijks werk, ben ik nu een gesprekspartner voor QA- en QC-afdelingen. De sfeer was goed tijdens de cursusdagen en het uitgereikte materiaal geeft voldoende verdieping op de stof. Cursus is zeker aan te bevelen voor een ieder werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie.

Dirk-Jan Smouter, Project Manager bij TMC (najaar 2014)

Ik kan beter en actiever deelnemen aan discussies over problemen in het lab. Dat is een groot onderdeel van mijn taak. Momenteel hebben we bijvoorbeeld veel besmettingen en met de hier opgedane kennis heb ik veel gerichter een aanpak kunnen bedenken. Plus in het hele lab vallen me nu dingen op die veel beter / anders kunnen terwijl ik dat voorheen niet zag.

C.J. Hendriksen-Franken, Supervisor Microbiologie bij Merieux Nutrisciences (najaar 2014)

Ik ben tevreden over de cursus. Vind de cursus breed maar soms te breed gezien mijn eigen vakgebied. De sfeer is goed en ik beveel de cursus wel aan.

Anne Zoethout, QC Manager bij Abbott (najaar 2014)

Tijdens deze cursus is mijn kennis met betrekking tot de microbiologie toegenomen en voor mij zeker toepasbaar in de praktijk. Ik zou iedereen die in de levensmiddelenindustrie werkt deze cursus aanraden. Er heerste een goede ontspannen sfeer.

Niels Ojers, Chef Kwaliteitsdienst bij Frisia Food BV (najaar 2014)

De cursus was voor mij bedoeld als opfriscursus. Door de daar opgedane kennis kan ik mijn adviezen nu beter motiveren. De sfeer was goed en ik zou de cursus zeker aanbevelen.

R.P. Geelen, Adviseur Voedselveiligheid bij het Ministerie van Defensie (najaar 2014)

Ik heb veel algemene kennis opgedaan over bederf/besmetting/hygiëne. In mijn werk kan ik dat gebruiken als er problemen zijn bij een productie. Wat te doen? Welke soorten micro-organismen kan je verwachten in bepaalde delen van een proces? Ik zou de cursus zeker aanbevelen aan anderen. Vooral ook omdat je leert kennis toe te passen aan de hand van praktijkvoorbeelden. En dat in een gezellige informele sfeer.

Corné van Seters, Microbiologisch laborant bij Cosun Food Technology Centre (najaar 2014)

Ik had de verwachting iets te leren over bacterien. Het bleken er meer te zijn dan dat ik dacht. Ik werk op een analytisch lab met een klein deel microbiologie. Deze cursus helpt me ontzettend veel voor de achterliggende informatie. Denk aan onderbouwing mbt analyses (onderzoek salmonella, entero’s, gisten en schimmels). Verder was er een leuke sfeer en wordt het op een leuke manier gebracht.

Mariëlle van Bokhoven, Laborante bij De Heus Voeders (najaar 2014)

Mijn verwachting was inzicht te krijgen in de pure basis van de microbiologie, pathogenen en de microbiologie toegespitst op levensmiddelen. Nu weet ik waarom welk micro-organisme belangrijk is voor bepaalde producten en kan ik meedenken met productproblemen op mijn werk. De FiMM cursus is voor de voedingsmiddelenindustrie zeker nuttig. Je moet wel gemotiveerd zijn in verband met (huis)werk. Het was een fijne, informele cursus die soms wat rommelig verliep. Voor mij was dat geen probleem, alle vragen worden à la minute beantwoord of de cursusleider komt er later op terug.

Ing. A.I. Dijkema, Laborant/monsterlogistiek bij FrieslandCampina Leeuwarden (voorjaar 2014)

Veel geleerd en zeer interessant! Uitdagend ook, want het was allemaal nieuwe stof voor mij. Soms miste ik de redenering een beetje; het idee erachter. Maar ik merk wel meteen tijdens mijn werk dat klantvragen nu duidelijker zijn en makkelijker te beantwoorden. Een aan te bevelen cursus met een prima sfeer en voldoende ruimte om vragen te stellen.

Miriam van Leijsen MSc, QA Officer Sales bij FrieslandCampina Amersfoort (voorjaar 2014)

Het is een pittige cursus waar ik veel kennis heb opgedaan. Dat maakt mij een betere gesprekspartner voor de klant. Tevens maakt het mij zekerder.

B. Asselman, Objectleider bij Siesling B.V. (voorjaar 2014)

Een interessante cursus! Ik had vooraf totaal geen kennis van de materie. Dus het duizelde mij af en toe. Maar heel leuk om te doen. Ook de groep was leuk.

L. den Hertog, Office manager bij Den Hertog Versleverancier (voorjaar 2014)

Mijn verwachting was om meer kennis op te doen en dat is uitgekomen. Ik heb geleerd om een product stap voor stap te bekijken en te ontleden wat er fout kan gaan. Maar ook om niet te moeilijk te denken.

R. Bloem, Productontwikkelaar bij Steensma BV (voorjaar 2014)

Ik heb veel nieuwe informatie gekregen en kennis opgedaan tijdens de cursus. Vooral over micro-organismen en hygiëne. De cursus helpt me bij mijn werk doordat ik nu meer inzicht heb. De sfeer was goed en ik beveel hem graag aan.

K. Bosma, Projectleider bij Siesling B.V. (voorjaar 2014)

Ik verwachtte meer kennis op te doen over microbiologie en meer te begrijpen van verhitting. Gelukkig voldeed de cursus. Het zal mij helpen het karakter van zuivelproducten te begrijpen. Ik raad mijn collega aan ook de cursus te doen. De sfeer tijdens de lessen was erg goed. Soms een tikkeltje verstrooid.

K.E. Spruijt-de Gelder MSc, Beleidsmedewerker bij Productschap Zuivel (voorjaar 2014)

Ik ben microbiologisch analist in de zuivel. Sinds September 2013 werk ik bij Lyempf Kampen. Zelf ben ik chemisch onderlegd en had van microbiologische analyses geen kaas gegeten. Hoewel mijn collega’s mij veel informatie verschaffen over de analyses die we verrichten en de bacteriën die we onderzoeken, wilde ik toch vanaf de basis duidelijk weten hoe alles in zijn werk gaat in de microbiologie. Onder andere wilde ik weten wat de werking etc. was van bepaalde bacteriën, zoals de Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes en Bacillus cereus. Om die reden werd door mijn collega’s (die ook reeds de Fimm-cursus hebben gevolgd) aangeraden deze inleidende cursus levensmiddelenmicrobiologie te doen.

Tijdens de cursus bleek al snel dat we veel informatie kregen en werd duidelijk hoe diverse bacteriën, gisten en schimmels te werk gaan. Dit is mij dus nu ook geheel duidelijk, wat van grote waarde is voor mijn werk! Nou is de logica van bepaalde analyses duidelijk en kunnen eventuele veranderingen worden aangebracht met een juiste motivatie.

Ik zou daarom deze cursus ook zeer aanbevelen voor degenen die te maken krijgen met bacteriën, gisten en schimmels in de levensmiddelenmicrobiologie. Naast deze onderwerpen zijn ook HACCP, parasieten, virussen etc. besproken. We hadden een zeer goede sfeer en alle vragen die we hadden werden dan ook duidelijk uitgelegd, al dan niet met voorbeelden. Hierover ben ik dan ook zeer tevreden!

P.G. Visscher, Microbiologisch analist bij Lyempf Kampen (voorjaar 2014)

De cursus is qua inhoud wel ongeveer wat ik ervan had verwacht. Een aantal zaken kan ik op het werk inzetten en ik kan de klanten nu beter adviseren op het gebied van schoonmaak. Tijdens de lessen was de sfeer ontspannen.

Bert Sportel, Bedrijfsleider bij Siesling B.V. (voorjaar 2014)

Ik had helemaal geen idee wat er te verwachten was. Mijn rugzak is nu gevuld met behoorlijk wat bagage. De D- en Z-waarde kan ik goed gebruiken voor ons proces (pasteuriseren). En ik heb geleerd dat je niet altijd ziek wordt van micro-organismen en dat ze overal in kunnen zitten. Ik wil deze cursus aan iedereen aanbevelen.

A. Mahabier, Technologist bij CSM Benelux (voorjaar 2014)

Ik verwachtte een verdieping van mijn huidige kennis op het gebied van de microbiologie en dat heb ik ook gekregen. Doordat ik nu meer achtergrondinformatie heb is de kwaliteit van mijn audits bij restaurants en maaltijdbedrijven gestegen. Ik beveel deze cursus aan, maar dan wel aan mensen met minimaal hbo-niveau. De cursus verliep in een goede en ontspannen sfeer.

R. van den Biggelaar, Medewerker Advies & Monitoring bij ’s HeerenLoo Zorggroep (voorjaar 2014)

De cursus was een goede opfrisser van mijn geheugen en ik heb nieuwe kennis opgedaan. De cursus is vooral een aanrader voor de levensmiddelenindustrie, maar ik vind hem minder geschikt voor mensen die bij zorginstellingen werken. De cursus is te uitgebreid voor deze doelgroep.

Maïta Peeraer, Trainer Voedselveiligheid bij Flo Training en Advies (voorjaar 2014)

De FiMM cursus was een leerzame, leuke en interessante cursus. Ik heb veel bijgeleerd over de D- en Z-waarden bijvoorbeeld, maar ook over welke micro-organismen in welke producten voorkomen.

M. Lonsain Dekker, Microbiologisch analist bij Mead Johnson Nijmegen (voorjaar 2014)

Ik heb veel geleerd van de cursus al begreep ik er in het begin niet veel van. Maar zo aan het eind komt alles toch wel aardig binnen. Ik zou deze cursus zeker aanbevelen bij anderen.

H. Verheij-Wegman, Laborant bij FrieslandCampina Leeuwarden (voorjaar 2014)

Mijn doel voor deelname aan de cursus was om wat meer achtergrondinformatie over het onderwerp te krijgen (zelf heb ik een chemische achtergrond). Die achtergrondinformatie heb ik zonder meer gekregen. Op veel punten ging de cursus voor mijn doel te diep, maar ik begrijp nu wel veel meer van de microbiologie. Voor mensen zonder microbiologische kennis bevat de cursus erg veel informatie en kost het veel tijd om de stof onder de knie te krijgen.

C.M.J. Hemelaar-de Theije, Stafmedewerker bij Qlip (najaar 2013)

Ik heb veel geleerd van deze cursus, maar toepassingen in de praktijk waren er voor mij iets te weinig. Wel heb ik nu genoeg kennis om in praktijk te brengen. Het is een laagdrempelige cursus die ik anderen aanbeveel.

Drs. Didi Aaftink, Bedrijfsarts bij KLM Health Services (najaar 2013)

Ik heb meer soorten micro-organismen leren kennen en waar ze groeien. Ik moet nu voor mezelf nog wel de slag maken naar ons specifieke product/proces. Maar daar heb ik nu wel een veel betere basiskennis voor. Ik kan deze informatie gebruiken in de Hygiëne werkgroep, bij HACCP analyses en bij trainingen. Deze cursus raad ik zeker aan: het is leerzaam en de docenten brengen het op een leuke manier!

Maria Ras, Senior QA medewerker bij Lyempf Kampen (najaar 2013)

De cursus gaf veel meer informatie dan ik verwachtte. Was ook zwaarder dan vooraf ingeschat. Het was heel leerzaam en gaf me meer inzicht in de levensmiddelenmicrobiologie: zeer bruikbaar bij mijn werk als Teamleider microlab (zelf heb ik een chemische achtergrond). De lessen verliepen in een leuke goede sfeer.

Betsy Verburg, Teamleider Microbiologie bij Silliker (najaar 2013)

Ik heb veel van deze cursus opgestoken, ben weer ruimer gaan denken. Dat komt me zeker van pas op mijn werk. Ik raad de cursus zeer zeker aan maar waarschuw ook voor de hoeveelheid leren.

Anja Westra, onderzoekmedewerker Toezicht bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (najaar 2013)

Ik wilde mijn kennis verbreden in de wereld van de microbiologie en door middel van deze cursus ben ik daar in geslaagd. Het was erg leerzaam. Ik heb veel geleerd over diverse soorten micro-organismen: waar ze voorkomen en hoe te beheersen. Dat leidde tot beter inzicht. Nu kan ik klanten beter adviseren.

Yvonne Dijkstra, Accountmanager bij Silliker (najaar 2013)

Top cursus! Maar iets meer structuur zou goed zijn.

Léon Burger MsC, QA specialist bij FrieslandCampina (najaar 2013)

Ik heb veel geleerd over pathogenen. Die kennis heb ik nodig bij het uitoefenen van mijn functie. Ook erg leerzaam was de informatie over bederf. De sfeer tijdens de lessen was erg goed met interessante verhalen en casussen.

Marco Postma, Aanspreekpunt chemisch lab bij Lyempf Kampen (najaar 2013)

De cursus voldeed volledig aan mijn verwachtingen. Ik heb erg veel geleerd wat me zeker helpt bij mijn werk. De sfeer was goed, al zouden de docenten iets meer kunnen openstaan voor feedback. Ik raad mijn collega’s aan deze cursus ook te volgen.

Miranda van Aalst, Medewerker Inspectie bij Eurofins (najaar 2013)

Deze cursus gaf mij veel handvatten voor mijn werk: ik heb veel geleerd. Wel had ik graag wat meer structuur gezien in de lessen. Meer duidelijkheid, al schijnt dat binnen de microbiologie lastig te zijn. Betere opstart van de lessen zou fijn geweest zijn. Soms waren er computer/beamer problemen.

Al met al een zeer nuttige cursus, die misschien op sommige zaken wat geupdate moet worden, maar die ik zeker bij collega’s ga aanraden. De lessen werden gegeven in een veilige en ontspannen sfeer.

Drs. P.F. de Kleijn, Inspecteur gezondheidsbescherming bij Ministerie van Defensie (najaar 2013)

De cursus was leerzaam met een open karakter. Het was wel veel informatie voor 5 lessen, maar dat kwam vooral omdat ik geen enkele micro kennis had. Deze kennis heb ik nu wel en komt me goed van pas bij mijn werk: vrijgave van producten.

K.H.G. Ruitenberg, Aanspreekpunt QC Chemisch bij Lyempf Kampen (najaar 2013)

Het begin van de cursus ging me te snel. Ik heb zelf een andere achtergrond. Maar ik heb veel geleerd. Wat me daarbij hielp waren de vele voorbeelden tijdens de lessen. Een toevoeging van een praktijkles was voor mij nuttig geweest, aangezien ik geen praktijkervaring heb in de levensmicrobiologie.

K.C.M.M. van der Pasch BCom, Adviseur Wetgeving & Etikettering bij Kroonenburg Advies (najaar 2013)

Alle onderwerpen kwamen uitgebreid aan de orde in een prima sfeer. Tip: graag iets meer aandacht voor schoonmaken en desinfectie.

M. van den Oever, Hygiëne-adviseur bij GGD Flevoland (najaar 2013)

Na mijn studie heb ik me weinig bezig gehouden met microbiologie. Maar sinds kort geeft ik leiding aan ons twee koppige microlab. Toen werd het tijd om bij te scholen! Tijdens de veelzijdige en actieve lessen komen alle belangrijke onderwerpen aan bod. Ook de open en gezellige sfeer, en de benodigde zelfstudie dragen bij aan een bijzonder interessante en nuttige cursus.
Ik kan nu met een goed gevoel meepraten over microbiologische onderwerpen. Ik raad deze cursus van harte aan.

Luc Burger, R&D Producttechnoloog bij Vezet Bv (2013)

Vooraf verwachtte ik een pittige cursus, met moeilijke slecht verteerbare materie. Maar dat bleek niet te kloppen. We kregen een heleboel informatie dat wel, maar die werd zo gebracht dat je er op een luchtige, leuke manier mee kennismaakt. Daardoor blijft de informatie snel hangen. Heel waardevol voor in de praktijk.

C. Lauwers, Analiste microlab bij Cargill BV (2013)

Ik werk in een kalverslachterij waar veel microbiologische analyses worden uitgevoerd. De FiMM cursus gaf mij inzicht in de microbiologie waardoor ik onze onderzoeken goed kan interpreteren. De cursus gaf duidelijkheid. En de microbiologie gaat meer leven tijdens mijn werkzaamheden.
Ik beveel de cursus absoluut aan. Het is een duidelijke cursus waarbij de lesstof goed wordt overgebracht.

S. Koele, Quality Manager bij T. Boer & Zn. BV (2013)

Deze cursus is zeer interessant en uitgebreid. Zoveel heb ik niet nodig voor mijn werk (2 ochtenden per week), maar het levert wel een compleet plaatje. Alhoewel het me veel tijd kostte, beveel ik de cursus zeker aan.

Manon van Tol, Chemisch analist bij Givaudan Naarden (2013)

De cursus werd op een zeer interactieve manier gebracht. Ik beveel hem zeker aan voor iedereen die met micro-organismen te maken heeft op zijn werk. Het leidt tot een beter inzicht van waarmee je nu echt mee te maken hebt.

Thomas Kerkhove, Project Engineer bij AutoJet Technologies BVBA (2013)

De cursus gaf me veel kennis over micro-organismen, meer diepgang ook. Nu weet ik waarom we bepaalde soorten micro-organismen onderzoeken in onze producten. De sfeer was heel goed en mijn verwachtingen zijn waargemaakt.

Marilyn Jansen-Bok, Microbiologisch analist bij Mead Johnson Nutrition (2013)

De cursus voldeed aan mijn verwachtingen: het leidde tot meer inzicht op mijn werk. Ik kan de cursus zeker aanbevelen. De lesstof wordt ongedwongen overgebracht in een leuke sfeer.

Siska Teitink, Laborant bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) (2013)

De cursus levensmicrobiologie was veel leuker dan verwacht, want de stof werd op een leuke, heldere en vooral toepasbare manier gebracht. Ik heb de microbiologie echt leren zien door een andere (voedings)bril en heb veel nuttige kennis opgedaan over microbiologie, desinfectie en hygiëne, diagnostiek, D- en Z-waarden en monstername. Deze kennis is onmisbaar voor mijn werk wat voornamelijk bestaat uit het oplossen van problematiek van klanten omtrent voedselveiligheid en hygiëne. Na het volgen van deze cursus stimuleer ik collega’s zich ook aan te melden om hun basiskennis te verbreden of op te frissen!

Annelot Vonk, Junior Scientist Microbiologie bij TNO (2012)

De cursus voldeed aan mijn verwachtingen. Mijn kennis over micro-organismen nam toe. Nu begrijp ik wat er op analysecertificaten staat. En kan ik de kwaliteit van producten en leveranciers bevorderen. De sfeer was goed en informeel. Ik zou de cursus zeker aanbevelen.

Jan Kees Hottentot, Directeur bij P. Visser & Zoon BV (2012)

Ik heb meer geleerd dan ik verwachtte. Vooral over HACCP, D-waarde enzovoort. Dat was helemaal nieuw voor mij! Ik weet niet of ik er echt iets aan heb op mijn werk maar weet nu wel meer over micro-organismen. De sfeer was super. Leuke lessen!

Christa aan het Rot-Lammertsma, Microbiologisch analist bij de NVWA (2012)

De lessen tijdens de cursus waren goed verzorgd en leuk. We kregen veel informatie over micro-organismen met veel praktische voorbeelden. Ook voor ons bedrijf kregen we goede informatie (specerijenhandel).

Rietje Peters, Inkoop specerijen bij P. Visser & Zoon BV (2012)

De FiMM cursus is een toegankelijke cursus met veel praktijkvoorbeelden. Het gaf mij veel inzicht. Leuk dat er verschillende mensen van diverse bedrijven deelnamen. Je leert veel van elkaars vragen en kennis.

Lysanne Brand, QA Technoloog bij VEZET (2012)

Door de cursus leerde ik meer over micro-organismen, de groei bepalende factoren en de hun onderlinge relatie. De opgedane kennis pas ik nu toe in mijn werk. Bijvoorbeeld bij het maken van risicoanalyses, maar het vergrootte ook mijn product- en proceskennis. Het was een goede en gezellige cursus.

Auke Snijder, Senior Kwaliteitsmedewerker bij Kasi Food BV (2012)

Het is een leerzame cursus met een ontspannen sfeer, die ik zeker zal aanbevelen bij collega’s. Ik heb meer geleerd over de micro-organismen die wij onderzoeken.

Anette Noppert, Microbiologisch analist bij NVWA (2012)

Ik kreeg meer inzicht in waarom bepaalde voedselveiligheidseisen gelden. Verder meer begrip van dossiers, wanneer is iets wel en wanneer iets niet een probleem is voor de voedselveiligheid en/of kwaliteit.  Ik merk in vergaderingen dat ik meer kan volgen, waardoor ik toch beter kan meepraten en discussiëren.

Deze cursus raad ik zeker aan. De uitleg was goed en duidelijk met praktische opdrachten en leuke verhalen waardoor de informatie veel beter blijft hangen. De sfeer was goed en we hebben veel van elkaar geleerd!

Martine Kampman, Beleidsmedewerker Voeding en Voedselveiligheid bij de FNLI (2012)

Ik nam deel aan de cursus om mijn kennis op te frissen. Ik leerde er veel over de achtergronden van microbiologisch onderzoek. Alhoewel ik het geleerde op mijn werk niet direct kan toepassen, biedt het me wel voordeel. De manier van lesgeven is leuk met mooie achtergrond verhalen.

Frank Sijben, Microbiologisch analist bij NVWA (2012)

Als inspecteur bij Bureau Houwers Holtackers dacht ik voor aanvang van de cursus bij voedingsmiddelen vooral aan de aanwezigheid van ziekmakende micro-organismen. De cursus zorgde ervoor dat ik losweekte van het ‘ziekmakers denken’. Eten kan ook ‘gewoon’ bederven ten slotte. Ik leerde oorzaken en gevolg goed te onderscheiden. En adviseer nu, onder meer horecabedrijven, hoe het beter kan. De cursus is een aanrader met een leuke en ontspannen sfeer.

Kurt Vanderstalle, Inspecteur bij Houwers Holtackers (2012)

Het was een interessante cursus waar ik veel geleerd heb. Leuk gepresenteerd ook.

Dirk-Jan aan het Rot, Microbiologisch analist bij de NVWA (2012)

Tijdens de lessen werd veel informatie gegeven. In het begin vond ik het moeilijk om het overzicht te houden. Tijdens mijn voormalig werk als diëtiste heb ik weinig met micro-organismen te maken gehad. Ik leerde in deze cursus van alles over micro-organismen, de ziekteverwekkers en in welke producten deze voorkomen. Kennis die ik nu toe kan passen tijdens het inspecteren van keukens.

Bianca de Gier, Inspecteur Voedselveiligheid bij Houwers Holtackers (2012)