Cursus aanbod

Cursus Levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne

Sinds 1987 geeft FiMM de cursus Levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne zowel klassikaal als online. Deze cursus is op hbo-niveau. Op zich kan iedereen aan deze cursus deelnemen. Uit ervaring blijkt vooral dat een goede inzet belangrijk is voor het goed doorlopen van deze cursus en het afsluiten van een voldoende resultaat voor het examen.

Cursus op maat

Daarnaast is een cursus op maat mogelijk. In onderling overleg met maken we afspraken over de te behandelen onderwerpen, het niveau van de cursus, en of er wel of niet een afsluitend examen moet worden afgelegd.

Klik hier voor meer informatie.

Oud-cursisten

Sommige oud-cursisten zijn zo wijs met hun cursusdictaat, dat ze het soms al tien jaar of langer gebruiken. Maar wij actualiseren het dictaat natuurlijk.

Daarom mag iedere oud EFFI- of FiMM-cursist die voor 2011 de cursus Levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne volgde, een nieuw exemplaar aanvragen. Mail ons je verzoek (en jaar waarin je aan de cursus deelnam) met daarin vermeld je postadres en wij sturen het op.