Webinar Kwaliteit van microbiologische media: 10 maart 2021

Vanwege de beperkende maatregelen die momenteel gelden door het coronavirus hebben we besloten om het Seminar Kwaliteit van microbiologische media om te zetten in een (online) webinar. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 12 met het oog op de interactie en er volop ruimte is om vragen te stellen.

Op woensdag 10 maart 2021 van 13:00 uur tot 16:30 uur praten wij u bij over de belangrijkste aspecten van de norm NEN-EN-ISO 11133:2014 – Bereiding, productie, bewaring en bepaling prestatiekenmerken van kweekmedia, en over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot mediumbereiding en -controle.

Let op: nog 5 plaatsen vrij.

Achtergrond

Ook in de moderne microbiologie worden nog steeds traditionele voedingsbodems gemaakt om micro-organismen te laten groeien. Deze media zijn in de loop van de jaren steeds gebruiksvriendelijker geworden. Bijvoorbeeld door het toepassen van (chromogene) electieve bestanddelen waardoor het gezochte micro-organisme makkelijker is te herkennen.

De voedingsbodems die gebruikt worden zijn te verdelen in:

 • (s)electieve ophopingsmedia: om (pathogene) micro-organismen te vermeerderen uit een bepaalde hoeveelheid monstermateriaal;
 • isolatiemedia: om na ophopen van micro-organismen op af te strijken en na incubatie kolonies te verkrijgen;
 • (s)electieve telmedia: om aantallen micro-organismen in monstermateriaal te tellen;
 • bevestigingsmedia: gebruikt bij de bevestiging van micro-organismen;
 • (primaire) verdunningsmedia: om vaste monsters in te homogeniseren en om verdere verdunningen mee te maken als dat nodig is;
 • suspensiemedia: gebruikt om micro-organismen in te suspenderen, bijvoorbeeld na centrifugeren (concentreren) van een bepaalde stam of voor het uitschudden van een swab die werd gebruikt bij bemonstering;
 • transport- en bewaarmedia: om micro-organismen te vervoeren van de plaats van bemonstering naar het laboratorium en daar te bewaren.

Van al die media moet de gebruiker zeker zijn dat de samenstelling ervan geen of nauwelijks invloed heeft op de aanwezige (gewenste/gezochte) micro-organismen.

Dus, of u het medium zelf maakt uit de losse bestanddelen, of bereid uit een pot met een kant-en-klaar medium, of als u media gebruiksklaar koopt in flessen of petrischalen. Eerst is controle van deze media noodzakelijk: voldoen ze aan de gestelde criteria met de toetsstammen?

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • wat is er nodig voor een goede bereiding van media;
 • wat kan er fout gaan bij bereiding van media;
 • opslag en bewaren van (droge) en bereide media;
 • kwaliteitscontrole van media (uitvoer en beoordeling);
 • de waarde van kwaliteitscertificaten;
 • het opzetten en gebruik van controlekaarten en beoordeling van het resultaat.

 Voor wie

Deze bijeenkomst is vooral geschikt voor microbiologen, analisten/laboranten, onderzoeksmedewerkers, laboratoriummanagers, teamleiders, kwaliteitsmanagers.

Reactie deelnemer seminar 2015: Goede beantwoording van vragen uit de praktijk!

Wanneer & waarfimm-boek-kwaliteit-van-microbiologische-media

Het webinar is op woensdag 10 maart 2021. De bijeenkomst start om 13:00 uur en eindigt rond 16:30 uur. Maximaal aantal deelnemers bedraagt 12 personen, het minimale aantal 8.

Kosten

De kosten van deze bijeenkomst bedragen € 200,00 (excl. 21% btw). Deelnemers krijgen voorafgaand aan het webinar gratis het boek ‘Kwaliteit van microbiologische media’ toegestuurd en de uitreikingen van de getoonde powerpoints.

Sprekers

 • dr. Rijkelt Beumer, levensmiddelenmicrobioloog FiMM
 • dr. ir. Paul in ’t Veld, wetenschappelijk medewerker Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)

 Aanmelden webinar