Seminar Kwaliteit van microbiologische media

Ook in de moderne microbiologie worden nog steeds traditionele voedingsbodems gemaakt om micro-organismen te laten groeien. Deze media zijn in de loop van de jaren steeds gebruiksvriendelijker geworden. Bijvoorbeeld door het toepassen van (chromogene) electieve bestanddelen waardoor het gezochte micro-organisme makkelijker is te herkennen.

De voedingsbodems die gebruikt worden zijn te verdelen in:

 • (s)electieve ophopingsmedia: om (pathogene) micro-organismen te vermeerderen uit een bepaalde hoeveelheid monstermateriaal;
 • isolatiemedia: om na ophopen van micro-organismen op af te strijken en na incubatie kolonies te verkrijgen;
 • (s)electieve telmedia: om aantallen micro-organismen in monstermateriaal te tellen;
 • bevestigingsmedia: gebruikt bij de bevestiging van micro-organismen;
 • (primaire) verdunningsmedia: om vaste monsters in te homogeniseren en om verdere verdunningen mee te maken als dat nodig is;
 • suspensiemedia: gebruikt om micro-organismen in te suspenderen, bijvoorbeeld na centrifugeren (concentreren) van een bepaalde stam of voor het uitschudden van een swab die werd gebruikt bij bemonstering;
 • transport- en bewaarmedia: om micro-organismen te vervoeren van de plaats van bemonstering naar het laboratorium en daar te bewaren.

Van al die media moet de gebruiker zeker zijn dat de samenstelling ervan geen of nauwelijks invloed heeft op de aanwezige (gewenste/gezochte) micro-organismen.

Dus, of u het medium zelf maakt uit de losse bestanddelen, of bereid uit een pot met een kant-en-klaar medium, of als u media gebruiksklaar koopt in flessen of petrischalen. Eerst is controle van deze media noodzakelijk: voldoen ze aan de gestelde criteria met de toetsstammen?

Nieuwe norm

De nieuwe norm ‘Microbiologie van voedingsmiddelen, diervoeders en water – Bereiding, productie, bewaring en bepaling prestatiekenmerken van kweekmedia (NEN-EN-ISO 11133:2014)’ waarin dat allemaal wordt uitgelegd is gepubliceerd.

Seminar Kwaliteit van microbiologische media

De bijeenkomst Kwaliteit van microbiologische media zorgt ervoor dat u in één dag op de hoogte bent van de belangrijkste zaken uit deze norm en over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot mediumbereiding en -controle.

De deelnemers van het afgelopen seminar zijn erg tevreden. Zij waardeerden de bijeenkomst met een 9,0 op een schaal van 10. Maar liefst 97% van de deelnemers raadt de bijeenkomst aan.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • belang van analysecertificaten bij media;
 • achtergrond van microbiologische werkwijzen;
 • microbiële groei en voedingsbodems;
 • samenstelling voedingsmedia ((s)electief, vaste en vloeibare media);
 • ontvangst van (droge) media;
 • opslag en bewaren van (droge) en bereide media;
 • bereiden van media (veel gemaakte fouten, voorzorgsmaatregelen, ontstaan van besmettingen);
 • kwaliteitscontrole van media (uitvoer en beoordeling);
 • media over de houdbaarheidstermijn;
 • aanhouden en opkweken van toetsstammen;
 • sterilisatie en desinfectie;
 • afvalverwijdering;
 • knoeien, opruimen en schoonmaken;
 • inrichting van laboratoria.

Medewerking Biosisto

Om de toepasbaarheid van NEN-EN-ISO 11133:2014 makkelijker te maken heeft Biosisto, leverancier van gecertificeerde microbiologische referentiematerialen, een website ontwikkeld, genaamd BiosistoStandard. BiosistoStandard geeft de mogelijkheid om eenvoudig te zoeken naar de best practice voor het uitvoeren van de kwaliteitscontroles. De gebruiker kan ook feedback geven op de site; leesbaar voor alle gebruikers. Biosisto draagt hiermee een steentje bij aan het verbeteren van microbiologisch onderzoek.

Voor wie

Deze bijeenkomst is vooral geschikt voor microbiologen, analisten/laboranten, onderzoeksmedewerkers, laboratoriummanagers, teamleiders, kwaliteitsmanagers.

Reactie deelnemer seminar 2015: Goede beantwoording van vragen uit de praktijk!

Wanneer & waarfimm-boek-kwaliteit-van-microbiologische-media

Vanwege de huidige corona-omstandigheden geven we geen seminar maar een webinar. Klik hier voor meer informatie over het webinar.

Wij geven het seminar bij De Fietser in Ede, ongeveer 5 minuten lopen vanaf Centraal Station Ede-Wageningen.

Kosten

De kosten van deze bijeenkomst bedragen € 425,00 inclusief lunch (excl. 21% btw). Deelnemers krijgen tijdens de bijeenkomst gratis het boek ‘Kwaliteit van microbiologische media’ uitgereikt.

Cursusleiders

 • dr. Rijkelt Beumer, levensmiddelenmicrobioloog FiMM
 • ir. Enne de Boer, levensmiddelenmicrobioloog FiMM
 • dr. ir. Paul in ’t Veld, wetenschappelijk medewerker Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
 • Andre Siccama, oprichter van en werkzaam bij Biosisto

 [button link=”https://www.fimm.nl/workshops/workshop-microbiologische-media/aanmelding-workshop-microbiologische-media/” size=””large” bg_color=”#236ab0″ window=”yes”]Aanmelden seminar[/button]

Biosisto is de leverancier en expert op het gebied van Microbiologische Certified Reference Materials en online controlekaarten voor voedsel-, water- en zuivellaboratoria.