Symposium ‘De toekomst van voedselveiligheid’

Op dinsdag 11 februari 2020 vond ons jaarlijks symposium plaats. Experts op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en voedselkwaliteit bespraken hoe zij de zaken aanpakken op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit.

Hieronder staat het programma. Wilt u de bijbehorende samenvattingen en presentaties inzien dan kan dat op deze webpagina.

ProgrammaDinsdag 11 februari 2020, De Fietser te Ede
09.00 - 10.00Ontvangst met koffie en thee
10.00 - 10.15Welkom en inleiding
Rijkelt Beumer (Wageningen Universiteit / FiMM)
10.15 - 10.45Voedselgerelateerde infectieziekten, bestaan ze nog?
Dr. Ingrid Friesema (Epidemioloog, Epidemiologie en surveillance van infectieziekten Clb-RIVM)
Ziekte veroorzaakt door besmet voedsel is van alle tijden. Techniek, kennis en hygiëne hebben echter veel invloed gehad op de aantallen en de ernst van voedselgerelateerde infectieziekten, vooral in de vorige eeuw. Maar er zijn nieuwe bedreigingen bijgekomen, zoals globalisering en complexere voedselketens, en ook een verouderende bevolking die kwetsbaarder is voor infecties. Via surveillance en monitoring kunnen we trends en veranderingen in het vóórkomen van infectieziekten in de gaten houden. Ook verandert de surveillance door de introductie van nieuwe technieken, zoals eerder PCR en nu whole-genome sequencing. Dit laatste maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met een grotere zekerheid te kunnen aangeven of isolaten vanuit eenzelfde bron komen. Ingrid Friesema bespreekt waar we nu staan wat betreft voedselgerelateerde infectieziekten met daarbij aandacht voor veranderingen in de afgelopen 1-2 decennia.
10.45 - 11.15Microbiologische methoden in het laboratorium
Ing. Suzanne Arts-van den Hoven (Senior analist MB-BC, NutriControl)
Traditionele microbiologische methoden hebben vaak een lange doorlooptijd vanwege de voor groei benodigde incubatietijd. Op de markt bevinden zich inmiddels veel verschillende alternatieve snellere methoden voor kwantitatieve en kwalitatieve microbiologische testen. Suzanne Arts bespreekt de toepassing op het laboratorium van snelle of eenvoudigere methoden zoals de compacte alternatieven voor de telplaat, chromogene media, op MPN gebaseerde methoden, ELISA technieken en op DNA gebaseerde technieken. Wat zijn nu de verschillen tussen deze technieken, wat zijn de voor- en nadelen hiervan en waar dient rekening mee gehouden te worden bij het gebruik ervan?
11.15 - 11.40Koffie en thee
11.40 - 12.15De potentie van Whole Genome Sequencing (WGS)
Dr. Menno van der Voort (Onderzoeker, Wageningen Food Safety Research)
Pathogenen kunnen met ingrediënten een productie omgeving binnenkomen, maar kunnen ook persistent in een productieomgeving aanwezig zijn. Om de herkomst van pathogenen vast te stellen zijn typeringstechnieken nodig. Door de jaren heen zijn technieken ontwikkeld met steeds een hoger oplossingsvermogen; via de bonte rij naar Whole Genome Sequencing (WGS). De moleculaire typeringstechniek WGS heeft een zeer hoge resolutie waarmee zeer verwante pathogenen onderling kunnen worden onderscheiden en waarmee de herkomst van pathogenen kan worden vastgesteld. Op dit moment wordt WGS nog veelal reactief gebruikt, wanneer pathogenen al voedsel gerelateerde problemen veroorzaakt hebben. Door het opbouwen van kennis en databases zal WGS ook proactief ingezet kunnen worden, met als uiteindelijk doel een betere beheersing van de voedselveiligheid.
12.15 - 13.30Lunch
13.30 - 14.00Microbiologische omgevingsmonsters: hoe, wanneer en waarom?
Sandra Roesink-Smale, MSc (Team Leader Special Project Lab – Project Leader Food Safety, Eurofins)
Het nemen van omgevingsmonsters is een belangrijke onderdeel voor het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van voedsel. Maar hoe doe je dat goed? Welke parameters gebruik je daarvoor en hoe vaak voer je de onderzoeken uit? En wat doe je bij afwijkingen? Sandra Roesink-Smale neemt u mee in de (on)mogelijkheden van microbiologische omgevingsbemonstering zodat u zelf een juiste keuze kunt maken hoe en wanneer u het beste uw productie omgeving kunt bemonsteren. Een schone productie omgeving draagt bij aan de goede kwaliteit en veiligheid van uw producten.
14.00 - 14.45Nieuws uit het Nationale en Internationale Normalisatie (Net)Werk
Drs. Arnold Dijkstra (Principal Microbiology, CSK food enrichment)
Arnold Dijkstra praat u bij over veranderingen van betekenis in NEN, EN, ISO en IDF normen op het gebied van de microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van een nieuwe versie van de Moeder der Microbiologische Normen: NEN-ISO 7218.
14.45 - 15.15Meerwaarde van private kwaliteitssystemen in relatie tot risicogericht toezicht NVWA
Hans van der A, BSc (Coördinerend/Specialistisch Adviseur, NVWA)
Private kwaliteitssystemen kunnen een belangrijke rol spelen als het gaat om de voedselveiligheid. Hans van der A licht toe hoe de NVWA het privaat en publiek toezicht wil laten samenwerken om de voedselveiligheid te vergroten. Daarnaast laat hij zien hij hoe deze samenwerking in de praktijk functioneert. Ook bespreekt hij enkele dilemma’s bij deze samenwerking.
15.15 - 15.30Afsluiting door Rijkelt Beumer gevolgd door borrel

Eerdere FiMM symposia

Wilt u de presentaties van onze voorgaande symposia inzien dan kan dat via deze webpagina.