Boek ‘Kwaliteit van microbiologische media’

In de moderne microbiologie worden nog steeds traditionele voedingsbodems gemaakt om micro-organismen te laten groeien.

Van deze media moet de gebruiker zeker zijn dat de samenstelling en de toepassing ervan optimaal is voor de aanwezige (en gezochte) micro-organismen. Dat geldt zowel voor media bereid uit losse bestanddelen of uit een pot met een kant-en-klaar medium, als ook voor gebruiksklare media in flessen of petrischalen.

Daarom is kwaliteitscontrole van voedingsmedia noodzakelijk: voldoen de media aan de gestelde criteria met de toetsstammen?

Dit boek behandelt de belangrijkste aspecten die van belang zijn bij de bereiding en controle van media. Uitgangspunt daarbij is de norm NEN-EN-ISO 11133 ‘Microbiologie van voedingsmiddelen, diervoeders en water – Bereiding, productie, bewaring en bepaling prestatiekenmerken van kweekmedia’ die werd gepubliceerd in 2014.

Auteurs: Rijkelt Beumer (FiMM/WUR), Enne de Boer (FiMM), Roelina Dijk (FiMM), Paul in ’t Veld (NVWA)
Prijs: € 32,50 inclusief verzendkosten maar exclusief 6% btw (50 pagina’s). 

Inhoud

  • Microbiologische media
  • Bacteriële groei op voedingsmedia
  • Voedingsmedia
  • Microbiologische werkwijzen
  • Opslag en bereiding van voedingsmedia
  • Toetsen van voedingsmedia
  • Aanhouden en opkweken van toetsstammen
  • Veilig werken
  • Afvalverwijdering

Doelgroep

Iedereen die zich bezig houdt met microbiologisch onderzoek in het laboratorium: microbiologen, analisten/laboranten, onderzoeksmedewerkers, laboratoriummanagers en teamleiders.