8 Boeken van ICMSF

De International Commission on Microbiological Specifications for Food (ICMSF)
geeft een prachtige serie boeken uit: Microorganisms in Foods.

Deel 1 (1968) gaat over het belang van micro-organismen in levensmiddelen en het isoleren uit en tellen in producten. Voor een Nederlands laboratorium voldoet het boek Microbiologie van Voedingsmiddelen (uitgegeven door Noordervliet Media bv) beter.
Deel 2 (1974/1978/1986) behandelt de (statistische) principes van het bemonsteren en geeft voor veel producten bemonsteringsschema’s. Downloaden is gratis. Een update van dit boek is uitgegeven als Deel 6 (zie hierna).
Geen enkel bemonsteringsschema kan er voor zorgen dat 100% veilig voedsel wordt geproduceerd.
Deel 3 (1980) gaat over de microbiologische ecologie van levensmiddelen. geen afbeelding
beschikbaar
Deel 4 (1988) is een logisch vervolg op voorgaande delen, waarin het toepassen van HACCP voor het produceren van veilig voedsel van goede microbiologische kwaliteit wordt beschreven.
Voor het goed functioneren van een HACCP-systeem is gedegen kennis nodig over het gedrag van voedselpathogenen.

geen afbeelding
beschikbaar
Deel 5 (1996) geeft hierover veel specifieke informatie (groeimogelijkheden bij verschillende waarden van pH, aw, en aanwezigheid van conserveermiddelen; toxineproductie en D-waarden).
Deel 6 (1988) is een geactualiseerde versie van Deel 2. Hierin worden de belangrijkste micro-organismen in een breed scala van grondstoffen en producten (microbiologische ecologie van levensmiddelen) behandeld. Ook de invloed van diverse processen op de microflora komt in dit deel aan de orde.
Naast GMP en HACCP blijft toch steeds microbiologisch onderzoek nodig.
Deel 7 (2002) behandelt welk onderzoek belangrijk is voor Food Safety Management. Dit boek is gebaseerd op het eerste deel van Deel 2 (sampling for microbial analysis). In dit boek worden ook Food Safety Objectives (FSO’s) besproken en bemonsteringsschema’s.
Deel 8 (2011) is (voorlopig) het laatste deel in deze serie. Het eerste deel van het boek bouwt verder op de principes die in Deel 7 zijn behandeld. Het tweede deel, met talrijke voorbeelden van onder meer bemonsteringsschema’s, vervangt vergelijkbare informatie uit Deel 2.