Veilig voedsel en HACCP

Microsopiebeeld Aspergillus flavusDe productie van veilig en hygiënisch bereid voedsel is van essentieel belang voor consument en producent.

Hoewel er steeds meer mogelijkheden zijn om veilig voedsel te produceren (GMP, HACCP) en er meer begrippen komen om veiligheidsdoelstellingen aan te duiden (FSO, ALOP) blijft het aantal voedselinfecties nog steeds (te) hoog.

Kwaliteit van levensmiddelen

De veiligheid en microbiologische kwaliteit van levensmiddelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hygiëne tijdens het productieproces. Het is dan ook belangrijk om als bedrijf zelf de hygiëne te beheersen en te controleren tijdens alle stappen van de productie. Daarvoor is een gedegen kennis nodig van micro-organismen en hun gedrag in levensmiddelen en in de (productie)omgeving.

Kennis van microbiologie

FiMM geeft cursussen, seminars, hygiënetrainingen en organiseert symposia om uw kennis over de microbiologie van levensmiddelen te vergroten. Dan kunt u zelf aan de slag in uw bedrijf om de hygiëne te beheersen.

Nieuws

Rijkelt Beumer werkte mee aan de campagne van het Voedingscentrum “Ziekmakers zie je niet” die van start ging op 17 november 2014.